Elektřina zdražila v Česku v průměru o 10 procent, plyn o 7,4 procenta. Nahlášením stavu měřičů mohou domácnosti přesně zjistit svoji spotřebu z loňského roku, tedy za levnější ceny. „Lidé by toho určitě měli využívat. Údaj by si měli zapsat i pro svoji potřebu,“ uvedla Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitelů. To, že lidé mohou při změně ceny energií sami zapsat stav spotřeby, potvrdili Deníku zástupci elektrárenských i plynárenských společností. „Zákazníci mohou při změně ceny plynu provést takzvaný samoodečet.

Nahlásit stav plynoměru lze vždy pouze v období tří dnů před a patnáct dnů po začátku platnosti nových cen zemního plynu. Například při letošní změně ceny k 1. lednu lze samoodečet nahlásit pouze v období od 29. prosince do 15. ledna,“ uvedl mluvčí plynárenské společnosti RWE Martin Chalupský. Rovněž odběratelé Pražské energetické (PRE) mohou nahlásit samoodečet stavu elektroměru k poslednímu dni loňského roku poštou, telefonicky, e–mailem nebo osobní návštěvou zákaznického centra až do 31. ledna.

„Pokud bude v lednu proveden standardní odečet, rovněž k němu přihlédneme. V opačném případě bude spotřeba domácnosti do 31. prosince roku 2007 vypočítána podle takzvaných typových diagramů dodávek, které zohledňují sezónnost spotřeby,“ řekl Deníku Petr Holubec z PRE. Plynárenská RWE přijímá samoodečty na formuláři na svých internetových stránkách, odesláním SMS zprávy nebo telefonicky prostřednictvím zákaznické linky. Lidem, kteří údaje měřičů nenahlásí, vypočtou energetické firmy rozložení spotřeby do jednotlivých měsíců podle vzorce vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu.