Ačkoli regulované ceny elektřiny pro příští rok v průměru klesnou pro zákazníky připojené na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, domácnosti a malí podnikatelé si připlatí. Pohyb regulovaných cen kromě typu odběru závisí také na distribučním území, ve kterém se zákazník nachází.

Průměrně by se však měl nárůst regulovaných cen pro domácnosti a malé podnikatele pohybovat zhruba na úrovni 2,5 procenta a po odečtení inflace tak půjde o změnu v desetinách procenta.

Člen rady ERÚ pro oblast elektroenergetiky Vladimír Vlk uvedl, že vyšší cena takzvané silové elektřiny zároveň předznamenává vyšší náklady na krytí ztrát v přenosové soustavě a distribučních soustavách a negativně tak působí na náklady distribuce elektřiny.

"I přes tento vliv je ale pohyb regulovaných cen minimální a nijak nevybočuje z trendu minulých let," dodal Vladimír Vlk.

Ilustrační foto.
Výpadky elektrické energie sužovaly Hradišťsko, škody uhradí E.ON

„Dnešní cenové rozhodnutí o regulovaných složkách ceny elektřiny je další z faktorů, který pravděpodobně povede ke zdražení cen energií. Nárůst regulovaných cen bude dodavateli promítnut do cen konečných zákazníků. V této složce si dodavatelé nemohou konkurovat, proto neočekávám, že by zasahovali do svých marží a zvýšený náklad tak nesli sami,“ myslí si manažer nákupu energií společnosti Centropol Milan Velner.

Na srovnatelné úrovni s letošním rokem zůstanou regulované ceny plynu. Ty budou podle typu odběru a distribučního centra buď stagnovat, nebo porostou v jednotkách procent. Poměr změny u maloodběratelů a velkoodběratelů bude přitom opačný, než je tomu u elektřiny. Průměrně sice regulované ceny porostou až o 2,8 procenta, vzhledem k nižšímu podílu regulované složky je ale dopad této změny na výslednou cenu plynu menší než v případě elektřiny.

Kulturní dům Repre v Mostě.
Obří investice: velký projekt rekonstrukce mosteckého Repre se rozjíždí

„Plyn je nyní na svém dvouletém maximu. Zvýšení regulovaných cen tak může definitivně ukončit éru nízkých cen,“ tvrdí Milan Velner. „U plynu i přes nárůst cen neočekáváme pohyb z titulu zdražení plynu na velkoobchodním trhu. Pravděpodobně zdraží právě kvůli rozhodnutí ERÚ. V případě elektřiny je ale situace zcela jiná a cena za megawatthodinu silové elektřiny bude u některých dodavatelů růst,“ uzavřel Velner.

Energetický regulační úřad každoročně stanovuje regulované ceny související s dodávkou elektřiny a plynu formou cenových rozhodnutí, které vydává na konci listopadu. Podle typu odběru tvoří regulovaná část přibližně polovinu z výsledné ceny u elektřiny a čtvrtinu u plynu. Na neregulovanou složku ceny nemá ERÚ vliv, její výše je dána vývojem cen energií na trhu a obchodním modelem dodavatelů.