Dokumenty Europassu můžete získat i v Česku, a to zadarmo. Dosud si alespoň některý z dokumentů pořídilo 48 tisíc lidí. Jsou k dispozici od roku 2005.

Vsoučasné době se Europass používá v 31 evropských zemích, z toho je 25 členských zemí Evropské unie, tedy i v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku a na Islandu. Využívat ho mohou jak studenti, nebo uchazeči o práci, tak i zaměstnavatelé či vzdělávací instituce. „Zájem mají hlavně středoškoláci,“ říká Miroslava Salavcová z Národního centra Europassu ČR.

Europass se skládá z pěti částí. První obsahuje životopis, druhá je pak jazyková část, třetí se zaobírá mobilitou, kde má každý zaznamenány svoje zkušenosti z evropských studijních stáží a praxí, ve čtvrté části je dodatek k dokladům a dosaženém středním vzdělání a v páté pak dodatek k diplomům vysokých a vyšších odborných škol.

Europass není povinný doklad, používá se dobrovolně, jeho pořízení je bezplatné a ve všech zemích má jednotný formát.

Tím nejdůležitějším je v Europassu životopis. Vyplňuje si jej každý sám, a to v jazyce, který je srozumitelný v zemi, kterou chce navštívit.

Za správnost údajů odpovídá držitel. Formulář je možné stáhnout z internetu, anebo si ho vyzvednout v Národním centru Europass ČR.

Při vyplňování elektronického formuláře je možné ho upravovat podle potřeby - třeba přidávat kolonky, pokud má žadatel více pracovních zkušeností. Je možné tu odstranit i kolonky, které člověk nechce vyplnit.

Nedílnou a také důležitou součást Europassu je jeho jazyková část, kde člověk napíše svoje jazykové znalosti, přičemž je jedno, zda je získal oficiálně studiem na některé ze škol, nebo praxí.

V části mobilita zase člověk uvede, kde byl v Evropě na pracovní stáži, může zde být uvedený třeba výměnný studijní pobyt. Je v něm zaznamenáno, co se tam naučil nového. Europass obsahuje ještě dva dodatky, a to o ukončeném vzdělání. Může to být nejen diplom z vysoké nebo vyšší odborné školy, ale i maturitní vysvědčení či výuční list. Ani ten by tam neměl chybět.


Kdo Europass používá?

studenti
uchazeči o práci
zaměstnavatelé
vzdělávací instituce
zaměstnanci
kariéroví poradci
úřady práce
orgány uznávající od. kvalifikace