Evropská unie na nových posudcích původně trvala. V případě úseku dálnice kolem jihočeské metropole by to ovšem znamenalo až patnáctiměsíční zpoždění výstavby. Zprávu proto přivítal náměstek budějovického primátora František Konečný.

„Nemusíme čekat na nový posudek EIA, ale je možné pokračovat v připravených projektech – změně územního rozhodnutí a stavebním povolení," řekl František Konečný.

Další z primátorových náměstků Petr Holický doplnil, že s novými posudky EIA bylo spojené i finanční riziko. „Při nedodržení stanovených postupů a nevypracování nových posudků EIA nemusela EU uvolnit dotační peníze na stavbu dálničního obchvatu," připomněl. Auta by měla objíždět České Budějovice po dálničních úsecích Úsilné – Hodějovice a částečně Hodějovice – Třebonín.
Řada aktuálních staveb má posudky vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) zpracované ještě podle starého zákona z roku 1992. Ty ale EU nechtěla uznávat. Nutnost vypracovat nové posudky se měla týkat v Česku přes 100 dopravních staveb, včetně dálničního obchvatu Budějovic.