Řekněte, ve které životní situaci se podle vás pojišťují lidé nejčastěji?

Potřebu životního pojištění vnímají lidé silněji zejména v souvislosti se začátkem pracovní kariéry, kdy vzniká potřeba zajistit si stabilní příjem. Pak při hypotéce a založení rodiny. Dopad nenadálé životní situace totiž pociťuje nejen jednotlivec, ale celá rodina. Dalším silným motivem bývá finanční zajištění dětí a vlastního stáří.

Znáte průměrný věk lidí, kteří se pojišťují? O čem svědčí?

Životní pojištění lze u nás uzavřít prakticky v kterémkoliv věku, počínaje novorozenci a konče staršími občany. Nejvíce si však nové pojištění sjednávají třicátníci, z důvodů uvedených výše. Průměrný vstupní věk do pojištění je v současnosti 34 let. Pojistné částky na nejzávažnější rizika, jako jsou smrt, invalidita či vážné onemocnění, bývají v této životní etapě nastavené nejvýše.

A když někdo uzavírá životní pojistku později?

Ve vyšších věkových kategoriích jsou průměrné pojistné částky již nižší. Jednak proto, že mnozí si už později nastavení smluv příliš nekontrolují, a dále proto, že potřeba pojistit se na vyšší pojistné částky už klesá. Mám na mysli zvyšující se věk, klesající hypotéku i odrůstající děti.

Ale potřeba zajistit se na stáří zůstává, ne?

Souhlasím, pak už roste spíše zájem o finanční zabezpečení v poproduktivním věku, tedy ve stáří. Na tento trend reagujeme i my. V našem životním pojištění Perspektiva mají zájemci možnost pojistit si nejzávažnější rizika s postupně klesající pojistnou částkou. Obecně pak platí, že čím vyšší příjmová skupina, tím vyšší bývají také pojistné částky, u dospělých i dětí.

Která rizika lidé v rámci životního pojištění nejčastěji opomíjejí? Anebo jinak, v čem dělají Češi nejčastěji chybu?

Paradoxně je to u mnohých závažných druhů rizika, jako jsou vážná onemocnění a invalidita. Na druhé straně pojištění pro případ smrti již zákazníci vnímají jako přirozenou složku životního pojištění, speciálně v souvislosti se sjednáním hypotéky.

Potěšitelné je i to, že také pojištění následků úrazu je už téměř samozřejmé. Lidé se uvědomují, že k úrazům dochází neustále, od drobnějších až po ty nejtěžší.

Oproti tomu vážná onemocnění, jako je například rakovina nebo upoutání na invalidní vozík následkem nemoci, si lidé připouštějí již podstatně méně často.

V čem spatřujete důvody?

Těch je asi více. Jisté je, že se jedná o dlouhodobé riziko, které však na rozdíl od úrazu neohrožuje pojištěnou osobu každodenní přítomností, proto je tato hrozba méně viditelná. Mnoho zájemců odrazuje i vyšší cena takového pojištění.

Právě zmíněné druhy rizika však mohou mít zásadní vliv na život pojištěného. Na jedné straně jde o dlouhodobý výpadek příjmu, na straně druhé se k běžným nákladům na chod domácnosti a zajištění rodiny přidávají náklady na léčbu či zdravotní pomůcky.

Je dost klientů, kteří mají životní pojištění již delší dobu a zvažují úpravu jeho podmínek. Co byste jim doporučil?

Zde se bohužel setkáváme s velmi rozšířeným nešvarem, kterým je vypovídání starých smluv a jejich nahrazování smlouvami novými. Jde o to, že s příchodem modernějších produktů životního pojištění někteří „poradci" tlačí zákazníky do výpovědi stávající smlouvy s tím, že už není výhodná. Následně s nimi uzavřou nové, „moderní" pojištění.

Takový postup je ovšem pro pojištěné osoby poměrně nevýhodný.

Z jakého důvodu?

Mohou zbytečně přijít o část zaplacených prostředků, v některých případech může jít i o desetitisíce korun.

Přitom v dnešní době existuje mnoho možností, jak smlouvu upravit a nastavit si nové parametry, které odpovídající momentálním potřebám člověka i novým možnostem trhu.

Například naše pojišťovna připravila pro klienty program Perspektiva Universal, který umožňuje modernizaci smlouvy bez nutnosti zrušit tu původní.

Zájemci si životní pojištění upraví podle nejnovějších trendů a vlastního přání a nemusejí platit počáteční náklady vztahující se k nové smlouvě.

PETR KOUTNÝ