Ukázal to průzkum společnosti STEM ze začátku letošního března.

Potíže, které při využívání rodinných příjmů pociťují tři pětiny obyvatel, však většinou nejsou zásadní. O problémech většího rázu hovoří pětina lidí. Stejně umírněné jsou i názory těch, kteří hovoří o bezproblémovém hospodaření. Naprosto žádné problémy v tomto směru nemá osm procent respondentů.

Hospodaření s rodinnými příjmy hodnotí zhruba stejně lidé na venkově i ve městech. Menší, než by se dalo očekávat, jsou i některé rozdíly podmíněné věkem. Od průměru celé populace se zřetelně odlišuje pouze mladší střední generace (30 až 44 let), která má s využíváním rodinných příjmů relativně nejmenší problémy.

Podstatně větší roli hraje vzdělání. Nejlépe vycházejí s příjmy v domácnostech vysokoškolsky vzdělaných, v ostatních domácnostech pocit snadného hospodaření s rodinným rozpočtem výrazně klesá spolu se snižující se úrovní vzdělání. O snadném vycházení s rodinným příjmem hovoří 65 procent vysokoškolsky vzdělaných a pouze 26 procent lidí se základním vzděláním.

Nejvíce problematickou skupinu obyvatel představují nezaměstnaní. Opačnou stranu reprezentují podnikatelé, 72 procent jich vychází s rodinnými příjmy snadno.

Něco uspořit se v současné době daří necelé polovině (46 procent) domácností, což z dlouhodobého pohledu představuje jednu z nejvyšších úrovní naměřených od roku 1990.

Odkládat část příjmů stranou se vede opět nejčastěji lidem s vyšším vzděláním a podnikatelům.