Nezávislé finanční poradenství ovšem v posledních letech prochází obdobím velkých diskusí. Na jedné straně se ho dotýká spousta zákonných změn, přinášejících nové povinnosti a standardy kvality. Bohužel včetně snahy některých institucí „propašovat" do nich regulaci provizí za zprostředkování finančních produktů. Na druhé straně uvnitř poradenského odvětví jako takového probíhá dlouhodobý posun, minimálně slovní, od kvantity ke kvalitě, tedy od pouhého prodeje ke skutečnému poradenství.

Výsledek obou diskusí ukáže, zda se nezávislému poradenství podaří obhájit místo na slunci ku prospěchu spotřebitele.

Debaty o kvalitě

Je veřejným tajemstvím, že Brusel chrlí nové předpisy jako na běžícím pásu, pohříchu nejvíce právě v oblasti, jejíž jsou poradci součástí. Dozvuky finanční krize a volání po silné regulaci „zlých bank" stále neutichly, ovšem následky nese celý sektor.

V českém prostředí znamenají nové zákony především tři věci: povinné zkoušky u nezávislé (akreditované) instituce, rozšíření povinných informací a posilování pravidel činnosti.

Dovolím si tvrdit, že většina poradců se už s těmito novými povinnostmi smířila a po pravdě doufá, že pomohou trh vyčistit.

Jenomže přípravy zákonů se pokoušejí zneužít i některé finanční instituce, konkrétně pojišťovny, a prosadit do nich regulaci provizí, jak bylo zmíněno výše. To si můžeme představit tak, jako kdybychom chtěli omezit marži třeba drobným řemeslníkům. Chceš montovat kotle? Můžeš si za montáž naúčtovat maximálně zákonem velmi omezenou částku.

Ovšem pozor, cena kotle jako takového zůstává nadále neregulovaná a velcí výrobci kotlů doufají, že omezování malých řemeslníků časem z trhu vytlačí menší výrobce a oni pěkně zvednou ceny. Tak můžeme popsat tento příběh v kostce, a i když v argumentaci hrají hlavní roli vzletná slova o ochraně zákazníka, zúčastněným jde o zcela jiné zájmy. Pokud by se takový scénář naplnil a finanční poradenství bylo opravdu zákonem (regulací provizí) de facto vymýceno, byla by to škoda už kvůli malé renesanci, která v odvětví probíhá. Kvalita je opravdu nejskloňovanější slovo současnosti a poradci mezi sebou čile diskutují, jak co nejlépe řešit různé životní situace klientů.

To je velký rozdíl oproti pobočkám pojišťoven či bank, kde debata o kvalitě fakticky neexistuje a kde kraluje prodejní plán.

Nebo jste snad viděli dva bankovní úředníky či „jednobarevné" pojišťovací agenty diskutovat o tom, který produkt je pro občana lepší nebo že ten svůj „mateřský" přestanou prodávat? Já tedy nikoliv.

Když selhává systém

Co z toho vyplývá pro lidi, kteří využívají služeb poradců? Myslím si, že především držet nezávislému finančnímu poradenství palce a zasadit se o jeho obranu před útoky velkých finančních žraloků.

Je to totiž odvětví, které má v sobě největší potenciál přinést zájemcům kvalitní službu na míru. Tedy i čtenářům tohoto článku.

Že v něm občas vyplave na povrch i něco nepěkného? To je pravda, ale zatímco v poradenství se jedná o politováníhodná selhání jednotlivců, hříchy interních sítí finančních institucí svědčí o selhání systému. Tam se stále prodává proto, aby bylo dost „čárek".

Zbývá jen věřit, že nezávislí poradci si místo na slunci obhájí a že se zároveň definitivně posunou ke kvalitnímu poradenství.

JIŘÍ ŠINDELÁŘ
Autor je výkonným ředitelem Unie společností finančního zprostředkování a poradenství.