Podle vyjádření společnosti PREMIER system, která se věnuje vývoji a výrobě podnikových informačních systémů s funkcí takovéto případy odhalit, jde ve všech případech o obchodní společnosti. Ty se prý provinily uvedením neexistujícího sídla, pozdním podáním daňového přiznání nebo ignorováním úřadů.

Na černé listině neplatičů DPH skončí každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než deset milionů korun. Za nespolehlivou bude považována i ta firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 korun, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu.

V databázi by měla každá firma kontrolovat, zda se u jejích dodavatelů v kolonce „nespolehlivý plátce" neobjevilo „ano". U těch pak ručí za odvedení DPH. Pokud obchodní partneři daň nezaplatí, musí ji uhradit ručící firma. Tzv. ručení za daň rozšířila změna zákona od počátku tohoto roku.