Všechny tři indikátory dosáhly v březnu nejvyšší hodnoty v jejich historii. Z březnového průzkumu spotřebitelské důvěry vyplývá, že spotřebitelé očekávají zlepšení celkové ekonomické situace i své finanční situace.

Proti předchozímu měsíci se snížil podíl spotřebitelů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti. Celkově se saldo indikátoru důvěry v průmyslu oproti minulému měsíci zvýšilo o dva body a v meziročním srovnání vzrostlo o sedm bodů. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace meziměsíčně mírně snížilo.

Hodnocení celkové poptávky se nezměnilo. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají stagnaci stavební činnosti a převážně počítají také se stabilitou cen; téměř třetina respondentů však očekává jejich růst.