Odteď už bude finančí arbitr rozhodovat i ve sporech týkajících se spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. A kancelář finančního arbitra se stane organizační složkou státu, plně hrazenou ze státního rozpočtu pod vlastní kapitolou v rámci ministerstva financí. Výnos ze sankcí pak poplyne přímo do státního rozpočtu.

Zásadní změna

A co tedy novela přinese občanům konkrétně? Pomoc prakticky u všech druhů sporů, kde bude občan vystupovat jako spotřebitel. Názorně to dokumentuje skutečnost, že zatímco do konce června spadalo pod pravomoc arbitra asi sto sedmdesát institucí, nyní jich budou tisíce. Pokud jde o rodinné peníze, arbitr už bude řešit také spory s investičními fondy.

Nynější finanční arbitr František Klufa úsilí o přijetí zákona komentoval slovy: „Podařilo se mi dosáhnout cíle, který jsem si stanovil při nástupu do funkce, a to je rozšíření pravomocí finančního arbitra na další oblasti. Věřím, že tento trend bude díky připravovaným legislativním návrhům, opírajícím se o evropské směrnice dále pokračovat.“

Právo ano, soudy ne

Rozšíření kompetencí si však vybere i daň v podobě zdvojnásobení aparátu kanceláře na čtrnáct osob. Zbývá jen věřit, že zvýšení nákladů bude opodstatněné a že přinese očekávané výsledky k rychlejšímu prosazování práva bez nutnosti obracet se na soudy.