„Rozhodnutí v neprospěch Fincentra přichází nedlouho po pokutování Československé obchodní banky za nenahrávání hovorů bankovních poradců s klienty. V důsledku tohoto rozhodnutí začaly všechny banky hovory svých poradců nahrávat a archivovat,“ říká zakladatel a předseda představenstva společnosti Fincentrum Petr Stuchlík.

Podle něj je rozhodnutí směrem k Fincentru podobně precedentní a má za zřejmý cíl totéž – totiž přinutit všechny poradenské společnosti nahrávat a archivovat hovory všech poradců působících na českém trhu v distribuci investic.

Česká národní banka vytkla společnosti Fincentrum celkem pět prohřešků. Řízení o jednom z nich Bankovní rada ČNB již zastavila, v otázce ostatních je její rozhodnutí konečné. Fincentrum proto udělenou pokutu ve výši 1,5 milionu korun bez zbytečného odkladu uhradí.

Fincentrum je jednou z největších finančně poradenských firem působících na českém a slovenském trhu. Na konci loňského roku pracovalo pro společnost v České republice přibližně dva tisíce poradců, kteří finanční poradenství vykonávali jako svou hlavní profesi.