Miloš Rathouský z SP dnes novinářům řekl, že v regionech panuje vyšší poptávka po vyučených než po maturantech, přičemž nedostatkoví jsou zejména absolventi učebních oborů zaměřených na strojírenství, stavebnictví, dopravu a spoje. Naopak víc absolventů než firmy požadují vychází z maturitních oborů se specializací na podnikání a gastronomii.

„Technická vzdělanost a školství je největší problém schopnosti průmyslu udržet v budoucnu tempo HDP a udržet svoji konkurenceschop­nost," komentoval výsledky analýzy prezident SP Jaroslav Hanák.

SP se proto podle něj bude snažit prosadit změnu modelu financování technického školství včetně legislativních výhod pro firmy či posílení dotací z fondů EU ve prospěch technického školství. Krajské samosprávy by také měly optimalizovat oborovou strukturu středních škol podle výhledu poptávky zaměstnavatelů. O návrzích chce SP jednat s ministrem školství Petrem Fialou.