Vývoj však výrazně ovlivnily tři velké zakázky společnosti ČEPRO v celkové hodnotě 88,4 miliardy korun. Pokud by ze statistiky vypadly, objem veřejných zakázek by reálně vzrostl o 6,7 procenta. Celkem veřejné instituce v prvním pololetí zadaly 5960 zakázek.

Firmy se navíc mohly během prvních šesti měsíců letošního roku ucházet o celkem 4330 nově vyhlášených státních zakázek, což představuje meziroční nárůst o 20,5 procenta. Jejich hodnota vzrostla na 132,2 miliardy ko­run.

„Růst objemu veřejných zakázek je vidět zejména ve stavebnictví, které má na celkovém objemu veřejných zakázek klíčový podíl. Větší příliv práce ve stavebnictví se již zcela konkrétně projevuje i na samotném výkonu sektoru, jenž po pěti letech předchozích propadů začíná opět růst. Za prvních šest měsíců dokonce o více než pět procent," poznamenal ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek s tím, že přetrvávajícím problémem není nedostatek peněz na investice, ale zbytečná byrokracie a průtahy při přípravě a realizaci staveb.

Výrazně více zakázek letos vypisují hlavně jednotlivá ministerstva a další centrální instituce. Z pohledu počtu vypsaných zakázek jde téměř až o třetinový nárůst (31,6 procenta), z pohledu objemu investovaných prostředků jde o 32,8procentní nárůst.

Vůbec nejvíce nových zakázek (42 procent) letos vypisují regionální úřady a sdružení, tedy kraje, města, obce, regionální úřady či správy komunikací. Téměř dvě pětiny (39 procent) zakázek vyhlašují ostatní subjekty, jako jsou například firmy ČEPRO, ČEPS, OKD a další akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a také školy nebo nemocnice. Zbývající oznámení o zakázce pocházejí od ministerstev a celostátních úřadů (15 procent) a státních podniků (čtyři procent).

Při hodnocení z pohledu finančního objemu vyhlášených výběrových řízení jsou podíly mezi jednotlivými veřejnými zadavateli odlišné. Největší podíl mají ostatní subjekty (41 procent), s třetinovým objemem (33 procent) je následují regionální úřady a sdružení, přičemž roste podíl ministerstev a celostátních úřadů (21 procent).