„První výsledky našeho průzkumu reflektují skutečnost, že sankce se nevztahují na již probíhající kontrakty z roku 2013. Naši exportéři v průzkumu rovněž potvrdili, že případné ztráty budou známy až v roce 2015," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Exportéři avizují řádově desítky ohrožených kontraktů a stovky ohrožených pracovních míst. „I tato fakta potvrzují, že panika a strach z fatálnosti dopadů aktuálně probíhajících sankčních opatření se zatím českými firmami výrazně nešíří, tedy vyjma firem, které v Rusku investovaly, a které v důsledku sankcí byly nuceny utlumit rozvoj svých ruských poboček," dodal Dlouhý.

Firmy v průzkumu také potvrzují signály o zhoršující se platební morálce ruských partnerů, která má bezprostřední dopad na dlouhodobý pokles oboustranné důvěry. Podnikatelé, kterých se sankce dotknou, se také snaží o úpravu výrobního či obchodního programu a potvrzují snahu hledat alternativní trhy.

Jako formu pomoci exportéři nejčastěji uvádějí doprovodné podnikatelské mise do nových teritorií, podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, případně finanční kompenzace od Evropské unie.

Exportéři by také uvítali větší míru vstřícnosti při udělování víz. „Zmírnění vízové politiky vůči ruskojazyčným teritoriím je i ze strany HK ČR vyhodnoceno jako stěžejní a vítané opatření s cílem podpory cestovního ruchu a investic," uvedla komora.