Obci nakonec pomohl Ústecký kraj, který schválil žádost o dotaci na likvidaci této ekologické zátěže z Havarijního fondu Ministerstva životního prostředí. Ministr Richard Brabec poskytnutí dotace potvrdil přímo při prohlídce zasaženého místa.

Dvě silážní jámy a dvě zemní laguny obsahují 690 tun zbytkových mastných kyselin z výrobního závodu Setuza Ústí nad Labem, stabilizační kaly z čistírny odpadních vod a kaly z čištění průmyslových odpadních vod dovezených v 90. letech. Nyní hrozilo, že odpad hlavně ze zemních lagun může přetékat do okolí a zamořit ho. Je i riziko, že by výluhy mohly zamořit spodní vody.

Chemická skládka ve Vrbičanech na Lovosicku
U skládky ve Vrbičanech umírají stromy

„Takovou spoušť a nezodpovědnost jsem už dlouho neviděl. Naposledy jsem se setkal z podobným hororovým zákoutím v jižních Čechách, kam firma, která se zavázala likvidovat polychlorované bifenyly z olejů, rovněž brzy zanikla a stát musel do likvidace investovat 20 milionů korun," uvedl ministr Brabec.

Na likvidaci zátěže v Rohatcích, kde se odhadují náklady přes 4,5 milionu korun, přispěje stát 80 procenty uznatelných nákladů. O zbytek se podělí obec s Ústeckým krajem.

„Odhaduji, že do měsíce vypíšeme výběrové řízení na likvidátora zátěže. Odpad vykazuje zvýšený obsah niklu a PCB látek. Po jeho odstranění bude třeba odebrat vzorky z podloží a okolí jam a nechat je analyzovat, zda nedošlo ke kontaminaci půdy," doplnila zástupkyně Krajského úřadu Anna Lehká.

Obec silážní jámy koupila s cílem využit je pro komunitní kompostárnu. „Uvažujeme o tom, že bychom zde zpracovávali biologicky rozložitelný odpad a další biologické složky odváželi na kompostárnu do sousedních Židovic. Jsem rád, že se řešení problému s ekologickou zátěží podařilo rozhýbat. Stalo se tak i díky dobré spolupráci s odborem životního prostředí v Roudnici nad Labem, který nám pomohl soustředit všechny potřebné doklady," vysvětlil starosta obce Petr Kříž.

Takovýhle stav u popelnic trápí Lovosice. Snímek je z ulice Tovární.
Odpad u popelnic v Lovosicích: První pokuty