Rozšířeným mýtem je, že když lidé nebudou souhlasit, tak firmy, od kterých odebrali zboží nebo si půjčili peníze, budou muset jejich údaje smazat. A v případě neplacení tak budou těžko postižitelní.

Sobotní mše svatá na Vavřinečku - průvod.
Zmatky kolem GDPR: archívy skrývají kroniky, májové slavnosti doplňují výzvy

„Hned první dny platnosti nové normy nám volalo několik dlužníků s kategorickým požadavkem na výmaz všech dat. Oháněli se heslem GDPR a hrozili oznámením na Úřad pro ochranu osobních údajů,“ popisuje jeden ze škodlivých mýtů Jakub Zetek, provozní ředitel společnosti M.B.A. Finance, která spravuje pohledávky bank, telefonních operátorů či dodavatelů energií a služeb.

Firmy, které shromažďují data o svých klientech, využívají zákonný zájem pro plnění právních povinností. Může to být kupní, pracovní, nebo jiná smlouva, ale i provozování kamerových systémů nebo některé druhy přímého marketingu. K takovému shromažďování osobních údajů souhlas nepotřebují.

„V případě správy dat dlužníka při mimosoudním vymáhání máme smluvní pověření věřitele, který má oprávněný zájem. Na GDPR jsme se důkladně připravili a s údaji dlužníků nakládáme v souladu se všemi platnými zákony, které se na ně vztahují. Máme zabezpečené systémy a poučené zaměstnance, takže nehrozí únik nebo zneužití osobních dat. Po uplynutí mandátu je vracíme věřiteli a trvale mažeme všechny jejich stopy v našich databázích," vysvětluje Zetek.

Stanislav Šulc.
Komentář Deníku: GDPR aneb Nedám slevu zadarmo

"Zpřísněné podmínky dané novou normou vítáme, protože dodavatelé musí více hledět na práva spotřebitelů. V důsledku je může ochránit před nekalým ovlivňováním jejich nákupního chování, které by je mohlo uvrhnou do dluhové pasti,“ dodává. 

Žádný zákon na ochranu osobních dat dlužníky před jejich závazky neschová. Pokud se někdo dostane do skluzu s placením, je nejlepším řešením otevřená komunikace s věřitelem a snaha o oboustranně přijatelný kompromis. Vyhne se tak nepříjemnostem a vysokým nákladům za soudy a exekuce.

Společnost M.B.A. Finance s.r.o. působí na českém trhu od konce roku 2005, sídlí v Praze a její operační centrum je umístěno v Jeseníku. Je součástí mezinárodní skupiny M.B.A. EMPIRE se sídlem v Londýně. 
Skupina je jedním z nejvýznamnějších hráčů působících v oblasti poradenství, CRM řešení a správy retailových problémových aktiv v regionu střední a východní Evropy a Asie. Poskytuje ucelené řešení nejvýznamnějším společnostem z finančního sektoru (bankovnictví, pojišťovnictví), telekomunikací, utilit (dodavatelé energií, plynárenské společnosti), komunální a státní správy.

Náměstkyně ministra školství Dana Prudíková
Náměstkyně Prudíková: GDPR? Školám administrativa přibude. Nejde však o revoluci