Podle představitelů obou měst by se mělo jednat o rekreační plavbu. Chybí však legislativa, která by projektu dala zelenou. „Stát dlouhá léta deklaruje a požaduje splavnění Labe minimálně do Pardubic. Po Hradec tomu pak brání to, že podle zákona 114 o vnitrozemské plavbě vodní cesta končí  v Opatovicích. Bylo by tudíž třeba ji v zákonu prodloužit do Hradce Králové, případně do Smiřic,“ říká bývalý šéf Ředitelství vodních cest a předseda spolku Východočeské vodní cesty Jan Skalický.

Vizualizace vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.
Přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe terčem kritiky. Rozhodnutí vědci odsoudili

Podle něj je právě tento úsek, který by mohl být v budoucnu protažen až do Jaroměře, na nové vodní dílo jako dělaný: „Řeka to unese, ale vše záleží na politicích. A to nejenom na vládní úrovni, ale i na úrovni měst a krajů.“

Neuskutečnitelná vize

Zástupci obou měst tuto vizi vítají. A hradecké vedení  ji mají dokonce zakotvenou v programovém prohlášení. „Vize je to dobrá, ale narážíme nejenom na legislativu, ale i na neochotu některých ochránců přírody se o tom bavit. Díky těmto aktivitám je to nyní neuskutečnitelné, ale jistě by to pomohlo rekreačnímu využití i cestovnímu ruchu,“ míní hradecký primátor Alexandr Hrabálek. I pro jeho protějšek z Pardubic je tato vize spíše hudbou vzdálené budoucnosti.

„Z minulých schůzek, kdy jsme o tom jednali jak se zástupci Hradce tak i Správy vodních toků, byl  deklarován zájem o splavnění Labe do Hradce. Nicméně zatím bez konkrétností a podrobností. U určitě se jedná o dlouhodobý horizont,“ uvedl pardubický primátor Martin Charvát s dodatkem, že pro Pardubice jen momentálně důležitější splavnost Labe do Pardubic a realizace rekreačních plaveb v okolí „města perníku“.

Plánovaný vodní koridor Dunaj–Odra–Labe. 14. listopadu 2020 v Ostravě.
Kanál Dunaj-Odra-Labe? Z Bohumína zní opět jasné NE. Důvodem jsou meandry

I přes tato slova představitelů obou měst se Jan Skalický nevzdává. „Za možnost dojet lodí z Hradce až do Hamburku budu dál bojovat. Navíc spojením vodní cestou dvou tak blízkých měst na Labi se rozšíření pro rekreační účely přímo nabízí. A doufám, že se toho ještě dožiju,“ uvedl Skalický.

Vybudování nového jezu

Podle něj by se na koridoru příliš do přírody nezasáhlo. Pouze u Vysoké nad Labem a Kunětické hory by musel být vybudován nový jez u obce Lukovna a tři plavební komory. Jedna na tomto jezu, druhá na jezu v Opatovicích a třetí na Hučáku.

Právě tento hradecký architektonický skvost již v minulosti připravovali naši předci na budoucí splavnění řeky. A dodnes je to krásně vidět. Nedaleká náplavka totiž nekončí ostrou pravoúhlou hranou, ale zkosením, které mělo sloužit jako vjezd do plánovaného zdymadla.

Víte, že…

Hradec Králové a Pardubice byly součástí koridoru známého jako Dunaj, Odra, Labe.

Původní pevný jez hučák byl na začátku 20. století zbořen a místo něho postaven pohyblivý jez zcela moderní konstrukce, po jehož pravé straně měl v krátké budoucnosti být veden dlouhý kanál s plavební komorou.

Všechny hradecké mosty byly řešeny bez středových pilířů s dostatečnou podjezdnou výškou.