Vzhledem ke svým mnohaletým zkušenostem v diplomacii, kde Kafka začínal svou kariéru, a poté v nejvyšších manažerských pozicích, například v českém zastoupení koncernu Siemens, mohl obohatit zúčastněné podnikatele o spoustu inspirativních informací zejména makroekonomického charakteru.

Tématem dne byla konkurenceschopnosti českých firem ve srovnání se zahraničím. O průběhu setkání informoval Aleš Kadlec z místní Okresní hospodářské komory.

"Jako hlavní handicapy českých firem vnímám jistou chaotičnost v chodu firem a absenci pevného směru, kam se daná firma chce za určité období posunout. Jako podstatné faktory snižující konkurenceschopnost českých firem rovněž vidí chybící dlouhodobé plánování a nedostatečnou analýzu rizik,“ informoval o průběhu setkání Aleš Kadlec člen představenstva Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod s tím, že české firmy se podle Pavla Kafky také ještě budou muset naučit stavět manažerské týmy z pracovníků, kteří ovládají vzájemně se doplňující vlastnosti tak, aby v manažerských týmech vznikla potřebná synergie, znamenající větší pravděpodobnost následného úspěchu.

„Naopak mezi silné stránky českých firem řadím flexibilitu a schopnost dobře se zorientovat v mimořádných situacích. Diskuse přítomných se poté rozproudila u tématu produktivita práce v České republice versus některé staré členské státy EU. Dalšími řešenými oblastmi bylo školství a vzdělávání v technických oborech,“ doplnil Kadlec. Jak dodal, setkání s vzbudilo mezi zúčastněnými podnikateli velmi pozitivní ohlasy a bylo shledáno jako inspirativní pro další jejich praxi.