Poslední data ohledně kondice českého hospodářství vykazují pozitivní čísla. Podniky získávají více zakázek. Můžete tento pozitivní trend potvrdit i gigant typu ABB?

S potěšením mohu konstatovat, že i přes ekonomickou recesi v Evropě ABB Česká republika dosahuje stabilního růstu. V celkových číslech, která zahrnují vývoz
i dodávky na domácí trh, byl pro nás rok 2012 jedním z vůbec nejlepších, neboť jsme zaznamenali 13procentní  růst. Během roku 2013 se růst trochu zpomalil na míru 
v řádu jednotek procent. Když se však zaměříme pouze na domácí trh, v roce 2013 jsme opět dosáhli dvouciferného růstu. Takže v České republice byl pro nás velmi dobrý rok i ten loňský.

Kde konkrétně se vám daří získávat nové zakázky?

Jak jsem uvedl, rosteme jak celkově, tak na domácím trhu. V exportu jsme svědky pokračujícího příznivého trendu na všech hlavních trzích s výjimkou jižní Evropy. Na českém trhu je poptávka nižší v segmentech souvisejících s energetikou. V průmyslu je poptávka dobrá díky společnostem, které investují do automatizačních technologií ve snaze zvýšit produktivitu a energetickou efektivnost svých činností.

V Česku stále běží tendr na dostavbu Temelína, pokud by k ní došlo, jaké dodávky by zajistila ABB?

ABB zařízení by se v případě realizace tohoto projektu uplatnila zejména v oblasti elektro, řízení, regulace 
a měření, a to jak v části vyvedení výkonu, tak vlastní spotřeby. Konkrétně se jedná hlavně o výkonové a distribuční transformátory, generátorové vypínače, rozváděče a přístroje vn a nn, ochrany a řídicí systémy rozvoden, motory a frekvenční měniče. Hmotné dodávky by samozřejmě byly doplněny o inženýrské a servisní služby.

Jste globální hráči. Jak důležitý je ale pro vás region, ve kterém sídlíte či máte závody, v tomto případě Česko?

ABB je skutečně jedním 
z vedoucích světových hráčů v oboru technologií pro energetiku a automatizaci. Být součástí globální společnosti znamená, že využíváme specifik a komparativních výhod jednotlivých zemí. 
V České republice máme silnou výrobní základnu, konkrétně máme 6 výrobních závodů v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově a Jablonci, čtyři R&D centra a dvě globální inženýrská centra. Navíc Česká republika má stále příznivou kombinaci nákladů a produktivity. Náš celkový obrat za rok 2013 činil 12,8 miliard korun, z čehož více než 70 procent, tvořil export 
a dokonce jsme se zařadili 
v loňském roce mezi deset největších vývozců v ČR. 
V uplynulých několika letech jsme také významně rozšiřovali naše výrobní kapacity 
v ČR a v současnosti stavíme dva nové výrobní závody. 
V rámci našeho koncernu patříme k 20 nejsilnějším evropským a světovým hráčům, svými výrobky a službami podporujeme kolegy na celém světě. ČR se také stala vedoucí zemí takzvaného  klastru, takže řídíme klíčové činnosti nejen v České republice ale i v Maďarsku, na Slovensku a Ukrajině.

Jak je to s aktuální zaměstnaností – daří se ABB sehnat všechny odborníky a pracovníky, které v ČR potřebujete?

Jsme hrdí na to, že patříme mezi společnosti, které nové zaměstnance nabírají a v souvislosti s plánovanými investicemi v roce 2014 nabírat dále v mírném progresu budou.  Ročně nabíráme stovky zaměstnanců pro všechny naše divize v ČR. Při takovém počtu náborů se nám daří ve velké míře požadované odborníky na českém trhu práce najít a také jim nabídnout atraktivní pozice. Vzhledem k technologickému zaměření a specifičnosti výroby v některých lokalitách cílíme vyhledávání odborníků i na sousední země. U seniorních kandidátů se často potýkáme s tím, že jejich jazyková vybavenost ne zcela koresponduje s našimi požadavky.

Česko dlouhodobě řeší problém s nízkým počtem studentů technických oborů. Cítíte takový nedostatek i vy?

Ano, nedostatek studentů 
a absolventů s technickým vzděláním pociťujeme, proto se v rámci aktivit personálního marketingu dlouhodobě zaměřujeme na podporu středního a vysokého technického školství. Z technických vysokých škol spolupracujeme zejména s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Naši zaměstnanci na některých technických vysokých školách vyučují. Studentům vysokých škol nabízíme témata bakalářských a diplomových prací včetně konzultací se zkušenými odborníky z řad našich zaměstnanců. Se středními školami nejčastěji spolupracujeme v oblasti zajištění odborných praxí pro studenty, účastníme se veletrhů středních škol, pořádáme exkurze do našich výrobních závodů či jsme zapojeni do projektů podněcujících zájem o vědu obecně.

Rok 2014 je na začátku. Jaké zajímavé projekty či investice vás letos čekají v našem regionu?

Největší investice v celkové výši 650 milionů Kč je plánována do našeho brněnského závodu, konkrétně pro výrobu rozváděčů bude vystavěna nová hala o ploše 12 000 metrů čtverečních s kompletně novými technologiemi a do rozšíření stávajících výrobních kapacit na výrobu přístrojových transformátorů. V souvislosti s touto investicí je plánováno i navýšení počtu pracovníků – cca 400 nových pracovních míst. Rozšiřování výroby transformátorů a příprava výstavby nové výrobní haly pro rozváděče je v plném proudu a obě by měly být dokončeny ve druhé polovině roku 2014.

Budou kromě této i další investice?

Kromě Brna je plánována investice ve výši 150 milionů Kč na výstavbu nového závodu ABB pro výrobu systémů chránění, řízení a automatizace rozvoden v Trutnově. Realizace této investice si vyžádá také navýšení počtu zaměstnanců zhruba 
o 100 –150 lidí. V současné době byly dokončeny přípravné práce a byla zahájena samotná výstavba. Nový výrobní závod v Trutnově by měl být otevřen na konci roku 2014. V letošním roce nás také čeká přesun našeho inženýrského centra v Ostravě ze stávajících prostor do nových prostor v centru města, s čímž budou spojeny také určité investice. A samozřejmě nemůžeme opomenout kontinuální investice do našich center pro výzkum 
a vývoj a vzdělávání našich zaměstnanců.