V prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt zvýšil meziročně o 4,4 procenta. I přes zpomalení tempa zůstává Česko mezi nejrychleji rostoucími zeměmi Evropské unie. „V současnosti stojí náš hospodářský růst především na investicích a spotřebě,“ zhodnotil aktuální výsledky předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Zahraniční obchod naopak poprvé od roku 2013 k vývoji HDP nepřispíval. Může za to především zpomalení produkce automobilového průmyslu. Dobré zprávy naopak přicházejí ze strojírenství, ale také farmacie či výroby oděvů. Růst průmyslu je tak rovnoměrněji rozdělen do více odvětví, které jsou na sobě méně závislá. Lepší celkový výsledek tlumila těžba a dobývání společně s energetikou.

„Trh práce překonává jeden rekord za druhým. Růst průměrné mzdy v prvním čtvrtletí nejvyšší za posledních deset let,“ podotkl Rojíček s tím, že zejména průmyslové podniky začíná nedostatek zaměstnanců brzdit v jejich dalším rozvoji.

V rámci Evropské unie drží Česko nejnižší míru nezaměstnanosti nepřetržitě od začátku roku 2016. Výborných výsledků dosahuje také míra zaměstnanosti, blíží se 75 procentům a je aktuálně nejvyšší v historii země. Rekordní hodnoty obou těchto ukazatelů mají také za následek, že se podstatně ztenčil rezervoár potenciální tuzemské pracovní síly. Přesto je stále v Česku více než sto tisíc osob, které sice nepracují, ale byly by ochotny do práce nastoupit. Jedná se především o ženy na rodičovské dovolené, studenty a seniory.

Inflace se celý loňský rok pohybovala nad dvěma procenty. Na počátku letošního roku ceny rostly o 1,9 procent. Nejvíce k tomu přispěly vyšší ceny potravin a náklady na bydlení, v nichž se projevil růst nájemného a cen energií. Stejně tak se zvyšují ceny nemovitostí.

Zejména v Praze poptávka po bydlení společně s nízkou úrovní bytové výstavby vytáhly ceny nemovitostí meziročně o téměř 20 procent. Tento růst však od počátku letošního roku postupně ustává.