Používání hliníku ve styku s potravinami upravuje zákon, úplně ho však nezakazuje. Záleží, k čemu se hliník v kuchyni používá. Nebezpečí hrozí především při kontaktu s kapalinami, které jsou kyselé. „Zákon například říká, že hliník a jeho slitiny mohou být použity jen tam, kde přijdou do styku s potravinami, s vyloučením silně kyselých potravin, po dobu nepřesahující čtyři hodiny,“ uvedla Miroslava Jopková, odbornice na chemii. Klasickou ukázkou nevhodného použití bylo donedávna využívání hliníkových příborů ve školních jídelnách. Tomu je ve většině případů konec. „U nás už dávno nevedeme hliníkové příbory, a jinde snad už doufám taky ne,“ pousmála se nad dávnými dobami správkyně pražských menz, která si nepřeje být jmenována. V řadě levných bister a bufetů však zákazníci stále musí hliníkové příbory používat.

Klesající zájem o hliníkové nádobí ukazují i velké slevy na toto zboží v obchodních centrech. U některých výrobků, například problematických konvic, je cena snížena až o 75 procent. Lidé jsou podle odborníků na své zdraví již opatrnější a nádobí z hliníku příliš nekupují ani nepoužívají.

O hliníku se hovoří například v s Alzheimerovu chorobu a dalšími poruchami. Žádná vědecká studie sice přímou souvislost neprokázala, vědci však předpokládají, že se jim ji v nejbližší době podaří objasnit.