„V roce 2017 bylo prioritou rozvíjet podniky, které již ve skupině jsou. Došlo k několika akvizicím malých a středních podniků,“ uvádí majitel a generální ředitel CSG Michal Strnad.

Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) tvořil 2,781 miliardy korun, aktiva dosáhla 44 miliard korun a vlastní kapitál 16,6 miliardy korun. Tržby nekonsolidovaného celku tak meziročně vzrostly o 56 procent, EBITDA o 52 procent. Vyplývá to z roční zprávy za minulý rok.

Nové akvizice se týkaly v Česku radarového výrobce ELDIS Pardubice a vývojáře systémů řízení letového provozu CS Soft. V Srbsku slovenská větev holdingu MSM investovala do získání podniku IMK 14. Oktobar, který se zaměřuje na strojírenskou výrobu pro civilní i obranný průmysl.

Zhruba polovinu tržeb tvoří obranný průmysl, ve kterém se holding zaměřuje zejména na vývoj a výrobu pozemní techniky ve společnostech Excalibur Army a Tatra Defense Vehicle.

Většinu tržeb tvoří export. Ten podporuje v rámci skupiny několik specializovaných agentur zaměřených na zahraniční obchodní příležitosti a projekty. Vedle toho získal holding v roce 2017 první významnou domácí zakázku na 20 velitelsko-štábních a spojovacích kolových obrněných transportérů Pandur za dvě miliardy korun pro Armádu ČR.

CSG působí v oblastech automobilového, radarového, leteckého, metalurgického, obranného a železničního průmyslu.

Automobilový průmysl představují automobilky Tatra Trucks a Avia Motors. Letecký průmysl zastupují opravny Job Air Technic. Dalším důležitým projektem v letectví je výcvikové centrum pro piloty vrtulníků Slovak Training Academy otevřené na podzim 2017 ve slovenských Košicích.

Železniční průmysl představuje jeden z prvních podniků začleněných do Strnadovy skupiny, výrobce brzdových systémů pro metro a železnici DAKO-CZ. Metalurgickou část podnikání skupiny tvoří v Česku podnik Tatra Metalurgie a slévárna v rámci společnosti Kovosvit MAS, na Slovensku tradiční závod ZŤS Metalurg. V radarovém průmyslu působí dvě pardubické společnosti Retiaa Eldis Pardubice. Jejich schopnosti doplňuje další společnost CSG, pražský CS Soft, který vyvíjí systémy řízení letového provozu.

Výsledky nekonsolidovaného celku skupinyVýsledky nekonsolidovaného celku skupiny CZECHOSLOVAK GROUPZdroj: CSG