Z preventivních důvodů se kontroly Státní veterinární správy (SVS) v těchto dnech ve zvýšené míře zaměří na plnění povinností vyplývajících chovatelům z předpisů, které souvisejí se zajištěním zdraví a pohody zvířat v extrémních klimatických podmínkách.

V případě stájí a hal, kde může teplota stoupat hodně vysoko, by měla být zajištěna ventilace a náhradní zdroje energie pro případ výpadku proudu.

„Chovatelé by měli teplotu průběžně kontrolovat a nespoléhat se pouze na automatické řízení odvětrávání v chovatelských zařízeních. Je třeba také sledovat předpovědi počasí a uvědomit si, jaké problémy mohou náhlé změny teploty způsobit," uvedl ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Ve velkochovech prasat i v kravínech je v případě extrémních teplot vhodné zvířata chladit sprchováním. Pastevně chovaná zvířata, u nás především skot a ovce, musejí mít na pozemku možnost pobývat ve stínu. Také u nich je nutné zajištění vhodného zdroje napájení.

„Řada případů úhynu drůbeže v chovných halách v předchozích letech potvrzuje, že připomínání na první pohled možná samozřejmých věcí, není bezdůvodné," dodal Semerád.

Dospělé prase by mělo v horku vypít 25 litrů vody za den, ovce 20 litrů, skot 40 litrů a jde-li o dojnici, tak dokonce 100 až 180 litrů.

Zdroj: Youtube

„Zvýšená rizika s sebou nesou v těchto dnech také transporty zvířat. Jejich přesuny je proto doporučeno načasovat na ranní či večerní hodiny, kdy slunce tolik nepálí. Je nutné pamatovat na to, že při každém stání dopravního prostředku riziko přehřátí narůstá," zdůraznil Semerád.

Na dostatek vody by neměli zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami a jinými zájmovými zvířaty. Zejména při delší cestě by měli dělat pravidelné zastávky a nechat při nich zvíře proběhnout a napít.

Zvířata je potřeba zastínit a v případě velkého horka i chladit, nejlépe vlhkou textilií. Naopak polévání zvířete vodou veterináři nedoporučují. Náhle zchlazení může být spíše kontraproduktivní.

„Lidé by také v horkém počasí nikdy neměli nechávat zvíře zavřené v autě, mohou tak ohrozit jeho život. Pokud přece jen dojde k přehřátí zvířete, pak je nutné provést první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístit zvíře do stínu, zajistit dostatečný přísun vody a vyhledat pomoc soukromého veterinárního lékaře," doporučuje mluvčí SVS Petr Vorlíček.