Horská městečka a obce trpící nedostatečným pokrytím signálem GSM se jeho posílení nedočkají. Vyplývá to z jednání Karlovarského kraje se zástupci mobilních operátorů. Operátoři argumentují tím, že budování nových stožárů nebo pokrývačů pro řídce obydlená území by bylo neekonomické a finančně náročné.


Zástupce společnosti T-Mobile Milan Hromádka na jednání uvedl, že celkové pokrytí Karlovarského kraje signálem ve srovnání s jinými regiony je na dobré úrovni. Zlepšit pokrytí plánuje T-Mobile na území Kraslic a Přebuzi.

Mobilní stanice

T-Mobile dále informoval o možnosti časově omezeného využití mobilních přenosových stanic, například u sjezdovek nebo cyklotras, a také o problémech při budování pevných vysílačů. Vyřízení stavebního povolení podle něho trvá příliš dlouho, navíc operátoři narážejí na potíže například ve Slavkovském lese, který je chráněnou krajinnou oblastí. „Budování přenosových soustav je v našem zájmu, můžeme tedy být nápomocni například snahou o urychlení schvalovacích jednání nebo iniciovat schůzku s vedením zmíněné chráněné krajinné oblasti,“ konstatoval náměstek hejtmana Martin Havel.

Jak posílit signál, budou řešit na jaře

Jak dále uvedl zástupce společnosti Telefónica O2 Martin Škop, firma není schopna řešit všechny podněty Karlovarského kraje. Na příštím společném jednání, které by se mělo uskutečnit na jaře příštího roku, by ale už měly zaznít konkrétní návrhy ke zlepšení či posílení signálu v problémových lokalitách.

Řešením problémů s nedostatečným pokrytím signálem mobilních operátorů se kraj začal zabývat po četných stížnostech z řady míst, například Přebuzi, Rolavy nebo Lazů. Na základě těchto stížností se ve vybraných lokalitách v červnu letošního roku pohyboval měřicí vůz Českého telekomunikačního úřadu. Výsledky měření nedostatky v pokrytí signálem GSM potvrdily.