V pondělí pak dorazila do Prahy, potvrdil deníku Zdopravy.cz kapitán lodi Jan Hamza.

Loď, která má v letní sezoně obvykle nabitý program na Labi i Vltavě, stála letos několik měsíců v Litoměřicích jako statický hotel. Důvodem byla koronavirová epidemi a s ní spojené komplikace s cestováním. Na září je naplánováno několik plaveb, obvykle se loď pohybuje v trojúhelníku Praha, Litoměřice, Poděbrady, zajíždí ale i do Ústí nad Labem.

Loď připlula do Prahy po Vraňansko-hořínském kanálu, který aktuálně prochází modernizací. Jedním z cílů je přitom zvýšení podjezdných výšek na vltavské cestě ze 4,5 metru na sedm metrů. To se děje prohrábkou a výměnou pěti mostů přes kanál. Z toho tři budou nově zdvižné, od dubna příštího roku se budou ovládat dálkově z plavební komory Hořín. I ona už je nově osazena zdvižným mostem, který ale zatím nemá zdvihací technologii. Je nicméně v horní poloze, takže Florentina bez problémů proplula.

Na jiných mostech výše proti proudu ji ale zbývaly jen centimetry, řada prvků musela být z horní paluby odmontována. Ve Vrbně se pluje ještě pod mostním provizoriem, než se dokončí nový most. Železniční most v Lužci ještě nemá zdvižnou technologii. O pár metrů dál má už ale nový silniční most pohodlných sedm metrů. Od dubna příštího roku propluje Florentina (a jí podobné zahraniční lodě) do Prahy bez úprav horní paluby.