Hřebčinec má v majetku kolem 150 koní, i když číslo se samozřejmě mění. Z toho je zhruba 50 plemenných hřebců. Ti jsou umístěni buď přímo ve dvoře v Písku, nebo na smluvních připouštěcích stanicích po celé republice. Hřebčinec hospodaří na 350 hektarech pozemků, z čehož asi polovinu tvoří louky a pastviny. Pozemky má převážně na dvou střediscích, kde jsou zároveň i odchovny hřebečků v Humňanech chladnokrevných a v Nových Dvorech teplokrevných.

Díky evropské dotaci ve výši 21,6 miliónů získané prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu se zde letos podařilo dokončit rekonstrukci venkovního kolbiště včetně zastřešené tribuny a objektu pro rozhodčí. Projekt je rozdělený na dvě části. První z nich byla výměna travnatého povrchu na kolbišti za pískový a ve druhé části se zastřešila tribuna a vytvořila věž rozhodčích se zázemím. Proč bylo nutné vyměnit trávu za písek?

„Protože travnatý povrch je velmi těžko udržovatelný. Jsme v takovém klimatickém místě, kde buď prší moc, nebo vůbec. Tráva tedy buď byla tak tvrdá, že se na ní nedalo jezdit, nebo z ní bylo bahno,“ vysvětlila zástupkyně ředitele hřebčince Hana Štěrbová. V první řadě se tady strhla ornice a navozily se tam takzvané jízdárenské voštiny, což jsou plastové rohože, které mají v sobě kalíšky, kde se drží voda.

Jak evropské fondy pomáhají zachraňovat české památky?Zdroj: MMR

„Pískový povrch, aby plnil svou funkci správně, musí být pořád vlhký. Když uschne, tak se za prvé rozlétá a za druhé ztratí pružnost. Kůň, aby mohl skákat, potřebuje povrch, který není tvrdý, ale je pružný a kůň se z něj dokáže nejen ideálně odrazit, ale dokáže na něj i bezpečně doskočit,“ doplnila Hana Štěrbová. Kolbiště se zavlažuje ráno kropením a díky technologii se v něm drží vlhkost celý den. Pod věží rozhodčích je rezervoár na vodu, aby nedocházelo k přetěžování místních studní.

Jedno z největších

Povrch je podle zástupkyně ředitele udělaný výborně. „Teď tady dokážeme udělat i skokové závody na relativně vysoké úrovni. Rozlohou je kolbiště jedno z největších v České republice,“ zmínila.

Podívejte se Mapu projektů EU.

Koně dříve na trávě skákali celkem běžně a byli na to zvyklí. Dnes se od travnatých povrchů upouští. Jsou velmi náročné na údržbu a také na zajištění bezpečnosti koní i jezdců. Travnaté kolbiště se využívalo jen velmi zřídka, tak dvakrát do roka. „Zbytek roku jsme jen sekali a modlili se, aby pršelo, nebo naopak nepršelo,“ připomněla Hana Štěrbová. Dnes se na pískovém povrchu s koňmi pracuje v podstatě denně. Především pro výcvik mladých koní je to velká výhoda, protože se v klidu vycválají, uvolní a snáze získají kondici.

Tribuna byla původně bez střechy, dnes se mohou diváci těšit na daleko příjemnější zážitek. Na chovatelské dny se jich tu mnohdy sešlo i dva a půl tisíce, když přálo počasí. Vedle tribuny se postupně podařilo rekonstruovat také stodolu, kde je zázemí pro diváky a občerstvení.

Zdroj: Redakce

Veřejnost si bude moct poprvé prohlédnout nový areál v sobotu 31. srpna, kdy se zde uskuteční den otevřených dveří pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a tradiční chovatelský den. MMR tímto způsobem představuje v regionech projekty, které byly podpořeny z fondů EU. Kromě toho, že půjde o slavnostní představení nového kolbiště, je připraven i bohatý program.

Hřebčinec Písek má nové kolbištěZdroj: MMR

Začne se již dopoledne přehlídkou plemenných hřebců, následovat bude kolem jedné slavnostní zahájení, defilé kočárů a pak krátké ukázky v rychlém sledu za sebou, které jsou vlastně průřezem toho, co se s koňmi dá dělat a dřív dělalo. Během celého dne bude navíc připravený program MMR pro celou rodinu, a to včetně vystoupení kapely.

Ředitel hřebčince Karel Kratochvíle: V Písku by se mohli trénovat policejní koně

Ředitelem Zemského hřebčince v Písku je od roku 2012 Karel Kratochvíle. Hovořil nejen o novém kolbišti, ale také o chovatelském dni či plánech do budoucna.

Máte za sebou zásadní rekonstrukci kolbiště. Kam tento projekt hřebčinec posunul?
Karel KratochvíleZdroj: Deník/Lucie KotrbováHřebčinec je národní kulturní památka, která je zcela ojedinělá tím, že po celou dobu své existence plní svou původní funkci a je památkou stále živou. Neznamená to však jakoukoli konzervaci a vytváření jakéhosi skanzenu. Jde o to, že trváme na tradičních hodnotách, postupech, ale zároveň se snažíme o modernizaci a vylepšování funkčnosti tohoto chovatelského zařízení. Využití evropských financí prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu se zde přímo nabízelo. Památka jako taková je revitalizována a areál národní kulturní památky se díky sportovním a chovatelským akcím dostane do povědomí mnohem širší veřejnosti. Kromě výměny povrchu kolbiště došlo i k zastřešení tribuny a součástí projektu je také nová věž rozhodčích. Areál má dnes takové parametry, že je zde možné pořádat i mezinárodní závody, ale zejména by po rekonstrukci měl mnohem lépe sloužit pro všechny chovatele a jezdce především z Jihočeského kraje.

Kdy si mohou zájemci novinky v areálu poprvé prohlédnout?
V sobotu 31. srpna pořádáme ve spolupráci s MMR Den otevřených dveří v hřebčinci a zároveň chovatelský den. Bude to první velká akce po rekonstrukci. Chceme veřejnosti představit zrenovovaný hřebčinec, budou otevřené stáje a celý areál. Připravena bude i kapela a soutěže o ceny. Vstupné bude zdarma. Kromě tohoto dne chystáme i chovatelské závody pro mladé koně a přehlídky klisen a klisen s hříbaty, ale také předvýběry a výběry hřebců, zkoušky výkonosti hřebců a klisen a další.

Vynechme teď rekonstrukci kolbiště. Co se vám za poslední dobu podařilo?
Především se nám daří držet areál v hezkém stavu. Je jedinečný a my se snažíme, aby tobyl opravdu výstavní koňský areál. A samozřejmě nás těší také sportovní úspěchy, kterých naši hřebci dosahují na závodech. Pokud vydrží jejich skvělá forma, pokusili bychom se letos o start i na mistrovství světa mladých koní v belgickém Lanaken, kde bychom kromě mladých koní chtěli usilovat i o účast v prestižní Sires of the World, – soutěži pro nejkvalitnější plemenné hřebce světa. Opět se dostáváme zpět k novému kolbišti, které je tak kvalitní, že umožňuje přípravu na nejvyšší úrovni.

Jaké máte plány do budoucna?
Chtěli bychom navázat větší spolupráci s Policií ČR, která má zájem dělat zde výcvik policejních koní. Byl bych rád, kdyby se tak stalo. Máme připravený areál v Novém Dvoře, kde by se původní čtyřřadý kravín k těmto účelům zrekonstruoval.

Užijte si zábavné odpoledne s evropskými fondy na LétofestechZdroj: MMR