Firma nabízí odběratelům bezplatnou termodesinfekci celého rozvodného systému, kdy se voda krátce zahřeje na 70 a více stupňů, což bakterii zničí. Podle družstva to ale není v domech dostatečně účinné, a proto upřednostňuje chemické čištění, které navíc nepoškodí plastové trubky.

Firma SETEP s tím nesouhlasí a namítá, že postup družstva je mrháním peněz. „Bytové družstvo naši nabídku termodesinfekce nereflektuje a vnucuje domácnostem nákladné chemické čištění,“ sdělil ředitel SETEP Petr Horák.

Firma letos v dubnu ujistila, že akreditované zdravotnické testy na třech náhodně vybraných výměníkových stanicích vyloučily výskyt životu nebezpečných koncentrací bakterie. Přesto teplárenská společnost nabídla odběratelům pomoc s likvidací legionelly v případě, že se někde měřením zjistí.

Spor o akutní riziko

Na vyžádání by pak firma teplou vodu zdarma více ohřála všem vzájemně propojeným domům. Jedna výměníková stanice jich zásobuje několik. Nyní ale podle Horáka nemá firma k dispozici jakoukoli potvrzenou informaci o výskytu bakterie v Mostě. Chemické čištění, které družstvo organizuje, je proto podle SETEP nepodložené a nesystémové.

Chemii v omezené míře firma doporučuje jen v případě, že je termodesinfekce opakovaně neúčinná. „Použití chemického čištění pouze u několika domů ve společném rozvodu tepla a teplé vody je účinné zcela krátkodobě a po zpětném propojení do společného systému může dojít k opětovné kontaminaci,“ dodal Horák.

Podle družstva, které má se SETEP spor i o cenu tepla, zástupci firmy mystifikují a probírají bakterii přímo s nájemníky, aniž by si s vedením Krušnohoru vyjasnili celou situaci. „Obojí má vést k diskreditaci družstva, aby si mohla společnost SETEP na úrovni dodávek tepla dělat, co se jí zlíbí, a tím poškozovat občany města,“ uvedl ředitel Krušnohoru František Ryba. Dodal, že družstvo si nechalo udělat na začátku roku kontrolní odběry na čtyřech domech a nezávislá laboratoř prokázala zvýšený až vysoký výskyt bakterie.

Z konzultací s odborníky podle družstva vyplynulo, že legionella vůbec nemusí být ve zvýšené koncentraci naměřena ve výměníkových stanicích, protože se v nich termodesinfekce dělá pravidelně. „Problém ovšem je, že v samotných rozvodech teplé užitkové vody v domech jsou usazeniny, šlemy a krusty, ve kterých se legionella drží a množí,“ sdělil Ryba. Družstvo si tak ve výběrovém řízení vybralo společnost, která rozvody v domech čistí chemicky.

„SETEP výskyt bakterie legionelly v bytových domech nikdy neřešila. Zvýšený zájem začala projevovat až v době, kdy se jí nedaří prosadit nový způsob účtování tepla, který by byl finančně nevýhodný pro bydlící,“ uvedl Ryba.

Legionella se v roce 2016 objevila i v mostecké nemocnici. K jejímu odstranění pomohla zařízení Euroclean na dekontaminaci teplé vody připojená k výměníkovým stanicím.

Legionella Ilustrační fotoje rod patogenních gramnegativních bakterií. Běžně se vyskytuje v různých prostředích, bylo identifikováno nejméně 50 druhů a 70 sérotypů. 
Rod Legionella získal svůj název po červenci 1976, po „záhadném onemocnění“, které postihlo 211 osob, z nichž 34 zemřelo. Propuknutí choroby bylo nejdřív hlášeno u osob působících v organizaci American Legion - asociaci amerických vojenských veteránů. 
Zdroj: Wikipedia.org