Výrobek obsahuje šest kusů černého polyamidového pružného kuchyňského náčiní, které je zavěšené na plastový štítek ze stejného materiálu. Štítek je z přední strany opatřený barevnou etiketou s anglickým názvem výrobku, uvedením země původu, odolnosti výrobku pro teploty do 210 stupňů Celsia, piktogramem možnosti mytí výrobku v myčce a piktogramem výrobku určeného pro styk s potravinami.

Z rubové strany štítku jsou tři vrstvy na sobě nalepených etiket. Výrobek se tedy může podle ministerstva nacházet v tržní síti různě značený. Z celé sady se uvolňuje výrazný čpavý dráždivý pach. Balení, které obsahuje například obracečku, lžíci nebo naběračku, bylo objeveno v obchodě v Karlových Varech.

Hygienici zjistili laboratorními rozbory v náčiní přítomnost primárních aromatických aminů. Mohou mít karcinogenní účinky zejména na močový měchýř. „Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci," uvedl hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.