Právníci z Ekologického právního servisu tvrdí, že tak společnost učinila v rozporu s podmínkami územního rozhodnutí a stanoviska EIA - použila totiž betonovou technologii, která by mohla negativně ovlivnit půdu, podzemní a povrchové vody.

„Hyundai staví černou stavbu. Naplňují se tak naše předpoklady, že potřeba postupovat co nejrychleji a snaha uspořit náklady budou pro Hyundai nakonec přednější než povinnost dodržovat zákony. S nimi si Hyundai v Česku skutečně hlavu neláme,“ uvedl právník programu Garde Ekologického právního servisu Pavel Franc.

Špatné potrubí

Ekologové přitom před zahájením výstavby obří továrny podepsali s automobilkou unikátní dohodu. „To, že nezákonně pokládá nevyhovující potrubí, což by mohlo ohrozit půdu a vodu, silně kontrastuje s tím, jak se snaží veřejnosti prezentovat jako odpovědná společnost,“ uvedl Jiří Nezhyba z Ekologického
právního servisu.

Ekologičtí právníci kritizují postup automobilky během několika týdnů už podruhé. Podle ekologů v některých případech společnost postupuje nezákonně, není ochotna používat nejlepší dostupné technologie a snaží se relativizovat své prohřešky. Hyundai se brání Po první kritice zástupci korejské společnosti uvedli, že firma závazky plní a že jde o nedorozumění.

„Jsme přesvědčeni, že o žádné porušení nejde, protože naše povinnost důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu byla splněna,“ uvedl mluvčí Hyundai Petr Vaněk. Firma také uvedla, že o nezávislý posudek v souvislosti s použitím potrubí požádá odborníky z Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostravy. Ten slíbila zaslat také ekologům, ti ho však zatím nedostali.

„Žádáme o okamžité zastavení nezákonné stavby, nápravy spočívající v použití technologie, která splňuje požadavky územního rozhodnutí a stanoviska EIA,“ uvedli ekologičtí právníci. Ti také vyzývají Hyundai k důslednému dodržování českých zákonů a dodržování závazků vyplývající z podepsané deklarace mezi firmou, státem, krajem a ekology. Deklaraci mezi státem, krajem, společností Hyundai a čtyřmi nevládními organizacemi se podařilo uzavřít před asi půl rokem. Bylo to vůbec poprvé, co v Česku vznikla komplexní dohoda s nadnárodní firmou ještě předtím, než byla zahájena výstavba její továrny.