Ta dnes oznámila dosažení dvou zásadních vědeckých objevů na poli nanotechnologie. Ty by v budoucnu mohly umožnit výstavbu nových zařízení a struktur budovaných z pouhých několika atomů nebo molekul.
 
Ačkoli pro využití těchto objevů v konkrétních produktech bude třeba urazit ještě dlouhou cestu, již dnes tyto novinky umožní vědcům z IBM i dalších organizací dále pokračovat v rozvoji nanotechnologie, ve výzkumu výstavby struktur a zařízení z miniaturních komponent, jako je několik atomů nebo molekul.

V budoucnu bude možné tato miniaturní zařízení použít například jako počítačové procesory, úložná zařízení, čidla, anebo je využít v aplikacích, které si dosud ještě nikdo nedokázal představit.

Objevy budou detailně představeny dnes ve dvou zprávách, které otiskne ve čtvrtek v časopise Science. V první zprávě vědci popisují významný pokrok ve výzkumu takzvané magnetická anizotropie. To měření schopnosti atomu uchovávat informace.

Díky tomuto průlomu tak v budoucnu bude možné stavět struktury tvořené z malých shluků atomů nebo dokonce jednotlivých atomů, které budou schopny spolehlivě uchovávat magnetickou informaci. Do kapesního přehravače by se tak vešel celých obsah YouTube, tedy miliony video klipů, jejichž celkový objem se odhaduje přes tisíc trilionů bitů. Ještě významnější je nicméně to, že průlom může vést k vytvoření nových struktur a zařízení, jež budou tak malá, že je bude možné použít i ve zcela nových oblastech a disciplínách, než je tradiční výpočetní technika.

Druhým objevem IBM je první jednomolekulový přepínač, který dokáže pracovat plynule, aniž by rušil rámec molekuly – to je významný krok k budování elementů velikosti molekul, které budou výrazně menší, rychlejší a energeticky méně náročné než dnešní počítačové čipy a paměťová zařízení.