ČOI od ledna do června provedla 141 kontrol úvěrových smluv a nabídek či reklam na poskytnutí nebo zprostředkování úvěru, přičemž různé závady zjistila v 72 případech. Obsahové náležitosti reklamy spotřebitelského úvěru byly porušeny ve 47 případech. „V 20 případech byla porušena povinnost uvést v reklamě údaj o rozsahu oprávnění zprostředkovatele, zejména pro kolik věřitelů vykonává zprostředkova­telskou činnost nebo zda tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele," uvedla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

Při šesti kontrolách inspektoři zjistili, že sjednaná smlouva neobsahovala zákonem požadované náležitosti. Tři kontrolovaní věřitelé pak porušili povinnosti tím, že spotřebitel neobdržel před uzavřením smlouvy zákonem požadované informace v písemné nebo jiné trvale zachovatelné formě. „Porušení povinnosti posoudit s odbornou péčí schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr před uzavřením smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr bylo zjištěno ve dvou případech," podotkla Fléglová.

Při šesti kontrolách inspektoři zjistili porušení zákazu používání klamavých obchodních praktik. „Podezření na porušení zákona o živnostenském podnikání byla postoupena k dalšímu šetření příslušným živnostenským úřadům, neboť 16 kontrolovaných osob nemělo požadované živnostenské oprávnění na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, jelikož se jedná o živnost vázanou," uvedla Fléglová.

Za používání nekalých obchodních praktik při uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru ČOI uložila pokutu 100.000 korun. Hodnota dalších pokut činila několik desítek tisíc korun. Fléglová upozornila, že některá správní řízení zatím nebyla ukončena nebo rozhodnutí nenabyla právní moci.

„Absencí povinných informací v nabídkách a reklamách na spotřebitelské úvěry, stejně jako porušováním informačních povinností v úvěrových smlouvách nebo dokonce užíváním nekalých obchodních praktik zprostředkovatelů či poskytovatelů úvěrů jsou nevratně poškozováni spotřebitelé," varovala Fléglová, podle které lidé bez potřebných informací vstupují do finančních závazků, kvůli kterým se mohou snadno dostat do tzv. dluhové pasti. ČOI bude v kontrolách spotřebitelských úvěrů pokračovat.