Od začátku letošního roku SZPI včetně výroben a obchodů uzavřela celkem 68 provozoven. Provozovny veřejného stravování představují 80 procent zavřených podniků, což Klanica považuje za alarmující. „Povědomí o hygienických požadavcích a požadavcích potravinového práva u výrobců a do jisté míry u klasických prodejců potravin je na výrazně vyšší úrovni než u subjektů, které provozují veřejné stravování," uvedl.

Více než třikrát vyšší podíl kontrol se zjištěným nedostatkem proti kontrolám u výrobců, chovatelů či prodejců zjistila letos ve stravovacích zařízeních také Státní veterinární správa (SVS). Ta v restauracích od ledna nově kontroluje nakládání s produkty živočišného původu. Do konce minulého týdne její inspektoři odhalili v restauracích a jídelnách 277 případů porušení předpisů. Podíl kontrol se závadou tak je 13 procent. Při kontrolách v dalších dozorovaných podnicích veterináři zjišťují přestupky zhruba ve čtyřech procentech případů.

V 85 případech předali veterináři na základě svých zjištění podnět dalším orgánům, neboť zjistili závady v oblastech, ke kterým nejsou kompetentní. „V několika případech tyto orgány danou provozovnu na náš podnět uzavřely," uvedl mluvčí SVS Petr Pejchal. Výše navržených pokut je podle něj zhruba jeden milion korun.

Hlodavci i plísně

Mezi nejčastější zjištěné závady patřily zanedbaný úklid kuchyně a skladů potravin, zaplísněny prostor či výskyt hlodavců a jejich trusu. Častým nedostatkem bylo také nefungující chladicí zařízení a chybějící přívod teplé vody.

Inspekce koncem února například zavřela známé pražské Lahůdkářství Jan Paukert, kde v teplé i cukrářské kuchyni našla myší trus. Firma se bránila tím, že většina nedostatků byla v prostorách, které již nevyužívá. Podobné důvody vedly inspektory v půlce března k zavření minipivovaru v Chýni u Prahy. Jako odstrašující případ Klanica zmínil provozovnu, kde skladovali suroviny, z nichž pak vařili, na toaletách.

Pravomoc kontrolovat od začátku roku také restaurace, bary, vinotéky či provozovny rychlého občerstvení udělila inspekci novela zákona o potravinách. V Česku je okolo 70.000 zařízení společného stravování. Zatímco hygienici mají nadále kontrolovat takzvané provozovny uzavřeného typu, jako jsou školy, nemocnice či věznice, dozorové orgány ministerstva zemědělství veřejnosti otevřené provozovny.

Několik let bez kontroly

"My se setkáváme s tím, že provozovny, pokud nebyly přihlášeny a evidovány, nebyly kontrolovány vůbec, nebo tam několik měsíců a v řadě případů i let nikdo nebyl," řekl Klanica. Na otázku, proč podniky dlouhodobě nikdo nekontroloval, by měl podle Klanici odpovědět někdo jiný než on. Až do změny legislativy spadala kontrola hygienických předpisů ve veřejném stravování pod hygieniky. Ti se přechodu kompetencí bránili.

Kontrolovaní výrobci, prodejny i restaurace jsou podle Klanici vybírány na základě analýzy rizika. Mezi kritéria mohou patřit velikost a důležitost provozovny či to, zda jídelna vlastní certifikát zaručující určitou kvalitu služeb. V řadě případů kontrolory na nešvary upozorní nespokojení zákazníci obchodu nebo restaurace. "Například v loňském roce jsme měli kolem 4000 podnětů," řekl Klanica. Jako oprávněná se ukázala asi třetina z nich.

Od dnešního dne zpřístupňuje SZPI přehled uzavřených provozoven na svém portálu Potraviny na pranýři. Jsou zde informace o názvu a adrese nuceně zavřeného podniku, důvodu a datu jeho uzavření. Lidé se zde dozví také, zda již podnikatel zásady odstranil a inspekce mu povolila provoz otevřít. Problematické firmy ve svém okolí pomůže spotřebitelům najít interaktivní mapa.