„Trus se vyskytoval v policích s pečivem i s ovocem a zeleninou. Prostory provozovny tak samozřejmě nesplňovaly podmínky, v nichž je možné uchovat zdravotní nezávadnost potravin," uvedl Štoll. Zákaz inspekce uvolní, až zjistí, že provozovatel odstranil všechny nedostatky, zároveň s ním zahájila správní řízení o uložení sankce.

Inspekce nařídila provozovateli provést celkový úklid, důkladnou deratizaci a likvidaci všech potravin poškozených přítomností hlodavců. „Dosud prováděná opatření na ochranu proti škůdcům byla neúčinná a nedostatečná," doplnil Štoll.