„Z odborného posudku vyplynulo, že intenzita laserového paprsku výrazně překročila maximální přípustnou dávku ozáření lidského oka. Výrobek není označen žádnými upozorněními s varováním před laserovým zářením ani informací o třídě laseru," uvedl ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Svítilna s laserovým ukazovátkem s názvem LASER LDE KEY je podle označení z Číny. Na trhu byla v červené, modré nebo černé barvě a součástí svítilny je i karabina v příslušné barvě.