„Ve většině případů nedostali spotřebitelé povinné informace o vlastnostech prodávaných laserových ukazovátek, o způsobu jejich použití a údržbě. Zejména nebyli informováni o vážném riziku – poškození zraku nebo ohrožení bezpečnosti oslněním laserem, které hrozí při nesprávném používání těchto výrobků. Kromě toho prodávající nezajistili označení prodávaných výrobků údajem o výrobci, dovozci či dodavateli," uvedla ČOI.

ČOI zároveň nebezpečná ukazovátka nahlásila do varovného systému Rapex, pomocí kterého se nebezpečné výrobky stahují z unijního trhu. Podrobný seznam těchto nebezpečných laserových ukazovátek najdou spotřebitelé na internetových stránkách ČOI.

Kontrola laserových ukazovátek probíhala v rámci projektu Evropské unie. „Vzhledem k četnosti a dostupnosti laserových ukazovátek na trhu pro děti a mladistvé, a zejména rizikům, které anonymní výrobky při nesprávném způsobu používání představují, považuji za nutné v kontrolách tohoto sortimentu pokračovat i po ukončení mezinárodního projektu," dodal ředitel ČOI Vladimír Velčovský.