Agentura CzechTrade nyní uvádí do života novou koncepci. Svou roli při zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky dnes vidí především v aktivním vyhledávání budoucích příležitostí pro české firmy a oborové specializaci. Co to v praxi znamená, na to jsme se zeptali jejího generálního ředitele Ivana Jukla.

Pane generální řediteli, co se tedy v agentuře CzechTrade mění?

V první řadě je to celkový pohled na činnost naší agentury. Dlouhodobé zvyšování konkurenceschopnosti České republiky se stává opravdu klíčovým tématem; měřítkem úspěchu totiž je a bude, jak se podaří projekty a nápady proměnit v měřitelné výsledky.

V centru celé koncepce stojí globální poptávka, a to nejen současná, ale především budoucí. Na tu první, která je konkrétní a snadno uchopitelná, se CzechTrade zaměřuje již od dob vzniku a je základem standardu našich služeb. Ovšem oním tlakem na změnu je právě přemýšlení o budoucí poptávce, což sledujeme nejen u nás v CzechTrade, ale i u na­šich partnerů.

Naši roli vidíme v tom, že nové služby postavíme na jedinečných dovednostech, moderních metodách a technologicky vyspělých řešeních, které budeme aktivně sdílet s našimi partnery. Že jsme se rozhodli pro správnou cestu, potvrzuje aktuální vývoj naší spolupráce s Českou exportní bankou, exportní garanční a pojišťovací společností EGAP, Technologickým centrem a tak dále.

V podstatě se shodujeme, že vzájemná integrace služeb by měla být konkrétním příspěvkem k naplňování strategie konkurenceschopnosti.

Zítřejší tisková konference v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu, kterou pořádáte společně s Českou exportní bankou, je toho důkazem. Co na ní představíte nového?

Zejména nový model naší týmové spolupráce. Bude se opírat o společnou nabídku služeb, což našim exportérům urychlí a zpříjemní přístup k marketingovým i finančním službám státu.

Ukazuje se, že se dostáváme trochu blíž k tomu, co obdivujeme už dlouho u Finů, tedy k inovačnímu ekosystému.

V tomto duchu doufáme, že institucím, které jsem jmenoval v první odpovědi, nové služby agentury CzechTrade pomohou naplnit jejich nové strategické záměry. Například jim mohou pomoci k lepším rozhodnutím o tom, na jaké projekty nebo obory půjdou jimi spravované finanční prostředky.

Pomocí foresightu můžeme ověřit existenci zahraniční poptávky po konkrétním produktu nebo projektu, a navíc již zmíněná integrace služeb umožní posoudit nové příležitosti z různých úhlů. Její hlavní přidaná hodnota se projeví při diskusi partnerů nad praktickou aplikací těchto šancí pro český průmysl.

Trochu jste naštěstí předběhli dobu a těmto věcem se věnujete již nějaký čas.

Viděli jsme, jak postupovali úspěšní Finové, a poučili jsme se z jejich zkušeností. Na druhou stranu, tento trend stále není „hlavním proudem“.

Evropská unie sice doporučila, aby se proexportní a inovační politika sbližovala, integrovala, ale faktický příklad je vidět jen v několika zemích. Dělat v podniku export je dnes totiž především investice, a tedy strategické rozhodnutí, jehož úspěch či neúspěch nesmí záležet na využití grantových peněz, ale na co nejrychlejší přeměně vlastního inovačního potenciálu v komerčně úspěšné a světově „klonovatelné“ řešení. Českou konkurenční výhodou už dávno nemůže být levná pracovní síla. To jsme, myslím, dostatečně prokázali v naší studii, jejíž závěry jsou i součástí zprá­vy NERV.

Jestliže tedy nechceme soutěžit rukama, ale mozky, musíme celý systém prostě stavět úplně jinak být o pár let vpředu. Ne sami, ale v rámci celého ekosystému. Když bude dobře fungovat CzechTrade, ale ne ti ostatní, tak je všechno úsilí k ničemu. Totéž platí i naopak.

Které metody hodláte použít při naplnění této strategie?

Zatím jsme udělali první kroky a je zřejmé, že byly prospěšné, že se stalo něco užitečného. Teď budeme pracovat na tom, aby všechny subjekty v inovačním ekosystému vnímaly CzechTrade jako chytrého dodavatele a partnera pro alternativní pohledy do budoucnosti.

Budeme cíleně sledovat a vyhodnocovat trendy budoucího vývoje trhu, odvětví, chování spotřebitelů, tech­nologického vývoje a tak podobně.

To vše s využitím moderních metod jako například trade intelligence a foresight.

Co přináší nová úroveň služeb firmám?

Přidaná hodnota služeb CzechTrade pro firmy je ve třech oblastech. Za prvé, má jim ušetřit náklady.

Za druhé, má ušetřit také čas a za třetí, má jim umožnit lepší rozhodování. O prvních dvou přínosech drtivá většina firem říká, že tomu tak je.

Co se týká lepšího rozhodování, potvrzuje to sice jejich převážná část, ale právě tady signalizují největší prostor pro zlepšení: „Možná nám v rozhodování pomáháte, ale nevidíme to tak výrazně“. A to byl prvotní podnět, který nás vedl ke změnám.

Vždy jsme říkali: jsme schopni urychlit to, co byste stejně dělali; vlastně omezit riziko selhání a ušetřit vám náklady. Základem dosavadních služeb CzechTrade bylo, že klient zhruba věděl, co potřebuje, a my zase, co máme nabídnout.

Přidaná hodnota „chytrých“ služeb bude, že jsme schopni „vyprovokovat“ zákazníka k tomu, o čem ani nepřemýšlí, že by dělal. A jsme schopni dodat mu fakta pro výběr alternativ.

Protože díky foresightu a naší rozsáhlé zahraniční síti budeme vědět to, co možná v danou chvíli neví třeba kde začít další výhodný obchod. Naší snahou je umět pomoci firmám s tvorbou ambiciózních podnikatelských plánů, postavených na ověřené poptávce a znalosti jejich unikátních kompetencí. To bude největší přidaná hodnota našich služeb.

Abychom však mohli firmám opravdu pomoci, budeme potřebovat jejich důvěru a dokonalou zpětnou vazbu. To může vytvořit ideální předpoklady ke vzájemné a dlouhodobě udržitelné spolupráci.

Zmínil jste foresight. Můžete ho našim čtenářům ještě více přiblížit?

Naši exportéři sami moc dobře vědí, že největší cenu má pro ně informace o možných příležitostech, kterou získají včas, nebo ještě lépe dříve než ostatní. A to je právě podstatou foresightu.

Hledá odpověď na otázky: Jaké jsou trendy v tom kterém oboru? Co spotřebitelům chybí? Co bude „letět“ za pár let? Jaké jsou současné i budoucí strategické problémy naší planety?

A může hledat cíleně odpovědi i na mnohem užší konkrétní zadání. K tomu vytváříme platformu, do níž nyní začínáme snášet signály ze světa.

Díky naší síti zahraničních zastoupení, která bude pokrývat stále více a více zemí, máme k tomu nejlepší předpoklady. Chceme však do shromažďování podobných signálů zapojit co nejvíce partnerů státních, privátních, akademických, bankovních a dalších.

Jde o hodně participativní věc; tady neposkytujeme ani tak služby, ale opravdu základnu, na níž se může tvořit konkurenční výhoda ČR založená na synergii společného hledání řešení.

S tím souvisí i dohoda mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem zahraničních věcí, která slibuje lepší úroveň služeb business to business.

Obě ministerstva se dohodla na garantované úrovni služeb, které budou zastupitelské úřady a CzechTrade poskytovat českým firmám.

CzechTrade bude garantovat standardní vyřízení všech požadavků firem, týkajících se konkrétního území. Díky vzájemné spolupráci vyřídíme požadavek firmy i tam, kde nemáme pobočku. A zároveň se tím ruší mýtus, že zastupitelské úřady dělají totéž co CzechTrade, jen zadarmo.

Už jsem hovořil o možnostech spolupráce v rámci foresightu, díky nimž můžeme týmově pracovat na smysluplném projektu. Kolegové v zahraničí tak budou mít oprávněný pocit, že jejich práce má skutečný dopad. Všem nám to dodá novou energii, tolik potřebnou k návratu České republiky mezi celosvětovou špičku.