Jak se má člověk připravit na schůzku s finančním poradcem?

Je dobré udělat si malou inventuru. Připravte si smlouvy ke všem finančním produktům, aby se poradce lépe zorientoval. Úvodní schůzka by však měla probíhat spíše v teoretické rovině a rozhodně od ní nečekejte konkrétní řešení, je více či méně seznamovací. Pokud poradce začne po pěti minutách vyhlašovat, že všechny vaše současné smlouvy jsou k ničemu, a bude navrhovat nové, nedejte se. Navážete-li vztah důvěry, před dalším setkáním se pokuste sestavit si měsíční rozpočet.

Podle čeho rozlišit dobrého a špatného poradce?

Doporučuji požádat o sestavení finančního plánu různé poradce. Zabere to sice více času, ale budete mít jistotu, že zvolená nabídka je skutečně výhodná. Dejte si ovšem pozor, pokud vám poradce nabídne investice s vysokým ziskem. Ty totiž s sebou nesou zpravidla větší riziko.

V kolika letech je vhodné začít se spořením na stáří?

Pokud si životní úroveň chcete udržet, hned od mládí. Čím dříve začnete, tím lépe. Základem by mělo být pravidelné měsíční investování nebo spoření. Nečekejte na situaci, kdy vám na účtu zbude více peněz, ale spořte pravidelně. Čím déle spoříte, tím více a po menších měsíčních částkách můžete dosáhnout finanční nezávislosti a vyšší penze. Spoléhejte především sami na sebe.

Je dobré upřednostnit jeden produkt a do něho vložit všechny prostředky?

Ne, investovat všechny úspory do jednoho produktu není vhodné řešení. Riziko je potřebné rozložit. To znamená investovat tak, aby dopad ztráty byl co nejmenší. Využijte produktů s různým stupněm rizika.

Nabídka je široká a vybrat si mohou jak opatrní jedinci, tak ti, kterým nevadí ani větší riziko.

Mám si nechat nějakou rezervu na běžném účtu?

Určitou rezervu na neočekávané výdaje mějte vždy po ruce. Ovšem lepší, než ji nechávat na běžném účtu, je využít spořicí účet zaměřený na spoření. Majiteli nabízí vyšší výnos a prostředky jsou přitom vždy k dispozici.

Mluvíte o investicích a spoření. Jaký je mezi těmito dvěma pojmy rozdíl?

Rozdíly jsou například v riziku ztráty vložených prostředků nebo v délce trvání vkladu. Spoření znamená pravidelně si odkládat část příjmu na zvolený účel. Tento způsob nese nízké riziko ztráty peněz a bankovní vklady jsou navíc pojištěny až do výše sto tisíc eur.

Spořicí produkty jsou zpravidla krátkodobé až střednědobé. Výnos je nižší a zatížený srážkovou daní ve výši 15 procent, ale zato je jistý.

Investování s sebou naopak nese riziko ztráty, vyvážené ovšem možným vyšším ziskem. Záleží na vývoji ekonomiky a délce investičního horizontu. Investice mají ve většině případů dlouhodobou povahu.

V čem vidíte význam životního pojištění?

Základním důvodem je ochrana blízkých pro případ smrti pojištěné osoby. To znamená, že jsou-li na vás závislí další členové rodiny, dobrá životní pojistka by pro vás měla být samozřejmostí. Ztráta živitele rodiny má zásadní a dlouhodobý dopad. Stát sice poskytuje vdovský a sirotčí důchod, ale ty zpravidla nepostačují.

Životním pojištěním se pojišťujete rovněž proti riziku závažných nemocí a úrazů.

Splácíte-li například hypotéku nebo vychováváte děti, znamená výpadek jednoho příjmu vážné problémy. Rodina může přijít i o střechu nad hlavou.

Můžete čtenářům objasnit druhy životního pojištění?

Tuto kategorii bych rozdělil na pojištění, jehož cílem je pokrytí různých druhů rizika, a pak na takové, jehož smyslem je vytvoření finanční rezervy na pozdější dobu.

První pokrývá v zásadě tři skupiny životních situací: riziko závažných nemocí, riziko úrazů a riziko smrti.

Ze statistik vyplývá, že za dlouhodobou pracovní neschopnost (invaliditu, smrt) může z 90 procent nemoc. Úrazy se na tomto ukazateli podílí pouze deseti procenty, na což se často zapomíná. Druhá skupina životních pojistek je určena pro vytváření rezervy ve stáří. Jde vlastně o druh spoření.

A pokud jde o pojistné plnění, tedy o to, kolik pojištěný dostane v případě nepředvídané události?

V případě rizikového životního pojištění se pojistné plnění rovná dohodnutému plnění, například 200 000 korunám. Rizikové pojištění nemá spořicí složku. Můžete si však k němu sjednat také nadstandardní služby směrem k aktivní zdravotní prevenci. Takové služby poskytuje i naše pojišťovna.

Pokud jde o druhý typ životního pojištění, tam je plnění většinou vázáno na dosažení jistého věku čili na dobu dožití.

PETR KOUTNÝ