Nižší objem investice má podle ministra průmyslu a obchodu Martina Římana přiblížit pobídky i středním firmám, které na ně dosud dosahovaly jen obtížně.

Návrh také snižuje objem minimální investice kryté vlastním kapitálem na 50 milionů korun. Minimální podíl strojního zařízení na celkové hodnotě investice naopak zvyšuje na 60 procent, nesmí být však vyrobeno víc než pět let před pořízením.

Návrh novely již projednaly sněmovní hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu a oba připojily pozměňovací návrhy. Hospodářský výbor podle mluvčího ministerstva průmyslu a obchodu Karla Bartovského v pozměňovacím návrhu omladil dovážená strojní zařízení a snížil minimální investici do postižených regionů.

"Zatímco podle ministerského návrhu mohla být používána technologie v nových výrobách, které získaly investiční pobídky mladší než pět let, hospodářský výbor to změnil na dva roky," uvedl. To má zajistit, aby se v tuzemsku používaly jen moderní technologie.

Druhou změnou je snížení minimální investice ze 100 milionů na 50 milionů korun v regionech, které jsou významně postižené nezaměstnaností. Ta musí být v období jednoho předchozího roku o 50 procent vyšší, než je celorepublikový průměr. Výbor pro veřejnou správu navrhuje v místech s nezaměstnaností vyšší o 25 procent proti průměru snížení minimální investice na 60 milionů.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman (ODS) k tomu dnes v Ostravě řekl, že novela počítá s větší regionalizací systému investičních pobídek, který z něj učiní nástroj regionální než plošné podpory. "Pokud bude schválena novela zákona o investičních pobídkách, která před 14 dny prošla hospodářským výborem, pokud projdou ty změny, které hospodářský výbor schválil, bude to znamenat poměrně velký posun v této oblasti směrem od montoven do sofistikovanějších výrob," prohlásil ministr.

Říman s pobídkami dlouhodobě nesouhlasí a považuje je za nesystémové. ODS se zákon dokonce pokusila loni v květnu zrušit.