Pokud už se mají investiční pobídky poskytovat, tak jen ve výjimečných případech, pro investice s mimořádnou přidanou hodnotou. Tak Hospodářská komora u kulatého stolu před zástupci ministerstva průmyslu a organizace CzechInvest interpretovala výsledky průzkumu mezi podnikateli.

Dokonce i mezi těmi účastníky ankety, kteří sami investiční pobídky čerpali, jasně převládá názor, že by tento selektivní nástroj raději oželeli výměnou za nižší odvody státu. Podnikatelé také uvedli, že čerpání investičních pobídek bývá spojeno s problémy s přetahováním zaměstnanců, komplikuje vztahy s odběrateli i dodavateli. Pouhá desetina firem je přesvědčená, že k takovým potížím nedochází.

„Třeba pobídky dříve směřované do automobilového průmyslu byly diskutabilní,“ podpotkl viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. Následně během diskuze zdůraznil pokřivující roli pobídek. Připustil je proto jen jako zcela mimořádný prostředek státní politiky.  

Budou-li investiční pobídky zachovány, Hospodářská komora o nich chce také coby jediný zákonem zřízený zástupce domácích podnikatelů spolurozhodovat. Podnikatelé podle ní totiž vnímají aktuální výzvy trhu bezprostředněji než státní úředníci nebo politická reprezentace.

Ministerstvo průmyslu ale při tvorbě novely zákona o investičních pobídkách výhrady podnikatelské veřejnosti nezohlednilo. Hospodářská komora proto bude o změny usilovat v dalším legislativním procesu.