Jejich podíl přitom v posledních třech letech roste a loni dosáhl 1,8 procenta. Na špičce žebříčku jsou Švédsko, Nizozemsko a Norsko, kde na každých 100 zaměstnanců v roce 2005 připadalo kolem tří IT expertů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Podíl IT odborníků na zaměstnané populaci v Česku od poloviny 90. let průběžně stoupal. Zatímco v roce 1995 byl 1,2 procenta, o sedm let později již 1,9 procenta. V dalších letech následoval mírný propad, který odborníci přičítají opožděné reakci na prasklou bublinu nových internetových firem, která se projevila o něco později než v USA a zemích západní Evropy.

O opětovné oživení v posledních třech letech se postaral růst přímých zahraničních investic do oblasti strategických služeb a poptávka po pracovnících od firem, jako jsou Microsoft, Accenture, LogicaCMG či DHL.

Nejvíce tuzemských počítačových odborníků je v Praze a Jihomoravském kraji, kde jejich podíl činí více než tři, respektive dvě procenta. Naopak nejméně jich připadá na Karlovarský a Ústecký kraj s podíly pod jedním procentem.

Více než 40 procent tuzemských IT profesionálů je ve věku mezi 25 a 34 roky. Druhou nejpočetnější skupinou jsou s pětinovým podílem lidé mezi 35 a 44 roky. Věková struktura ukazuje silné zastoupení mladších ročníků, což potvrzuje celkovou dynamičnost oboru a vysoké nároky na přizpůsobení se stále novým znalostem a postupům.

IT experti jsou nejčastěji zaměstnáni ve službách, kde převažuje podnikatelská činnost v oblasti výpočetní techniky. V sekundárním sektoru převažuje zpracovatelský průmysl.