Nepoctiví obchodníci nikdy nespí, a to ani v době koronavirové pandemie. Lidé by proto měli být ostražití, může se totiž stát, že při nákupu respirátorů na internetu zažijí zklamání a přijdou o peníze.

Spotřebitelská organizace dTest před nekalými praktikami některých on-line prodejců varuje, lidé by si například měli zkontrolovat, kdo za e-shopem stojí. V obchodních podmínkách musí být jasně uvedena společnost s identifikačním číslem a na webu musí být dostupné kontaktní údaje. Pokud tomu tak není nebo je provozovatelem zahraniční společnost, existuje zvýšené riziko, že zaplacené zboží buď vůbec nedorazí, nebo na něj budete čekat několik týdnů. Ideální je rovněž prověrka, zda jsou dohledatelné nějaké zkušenosti dalších spotřebitelů (například internetové recenze).

U respirátorů je důležité, aby dobře těsnily. Jinak se jejich účinnost výrazně snižuje.
Respirátory lze použít i opakovaně, ale nesmí odstávat, varuje vědec

„V tomto ohledu jsou velkým problémem takzvané zprostředkovatelské e-shopy. U nich zpravidla není běžný spotřebitel schopen rozpoznat, že kromě provozovatele e-shopu uzavírá další smlouvu se subjektem mimo Českou republiku, nejčastěji z Číny,“ varovala Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. „I když je pravděpodobné, že zboží dorazí, bude to v řádech několika týdnů. Nezbytné je proto kontrolovat prezentovanou dobu dodání,“ dodala Eduarda Hekšová.

V mnohých zprostředkovatelských e-shopech jsou také často krácená práva spotřebitelů. Jak k tomu dochází? Konkrétní informace o zprostředkování je uvedena pouze v obchodních podmínkách, což je podle dTestu nedostatečné a jedná se o takzvané překvapivé ujednání. To znamená, že je vůči spotřebitelům zcela bezvýznamné. Podle práva se tak jedná o kupní smlouvu uzavřenou přímo s provozovatelem e-shopu. Nutnost použít české právo určené k ochraně spotřebitele vyplývá i z toho, že se tyto e-shopy na české spotřebitele zaměřují – například mají stránky v češtině, provozují je na české doméně či umožňují platbu v korunách, informuje dTest v tiskové zprávě.

Dalším důležitým krokem je správný výběr výrobku. Orientace v segmentu ochranných pomůcek však není snadná. „Z výsledků testu roušek a respirátorů, které jsme zveřejnili v prosincovém vydání časopisu dTest, vyplynulo, že nejlepší filtrační účinnost mají respirátory. Obdobně pak fungují i výrobky s nanomembránami, jsou však výrazně dražší. Pomyslné třetí místo patří jednorázovým ústenkám. Zároveň jsme před několika konkrétními výrobky museli varovat,“ uvedla Eduarda Hekšová.

Označení, značka, norma

A podle čeho vybrat roušku či respirátor? Výrobek by měl být označen symbolem CE, který zaručuje certifikaci ochranné pomůcky, že vyhovuje požadavkům evropských standardů. Označení CE na ústenkách dokládá shodu s normou EN 14683+AC. Takto označené jsou vhodné pro použití ve zdravotnictví a zabraňují tomu, aby nositel roušky šířil do okolí bakterie a kapénky. Míru ochrany vyjadřuje typové označení, které by se na obalu mělo rovněž objevit. Typ I zachytí alespoň 95 % bakterií (kapének), typy II a IIR nejméně 98 %. Na některých zdravotnických rouškách také můžete najít zmínku, že jde o pomůcku první třídy. Tato informace se neváže na účinnost roušky, ale jde o zařazení zdravotnického prostředku do třídy nízkého zdravotního rizika.

Nemocnice Sokolov při boji proti pandemii v době koronaviru 24. února v Sokolově.
Primář ARO Martin Stankovič: Pacientům s covidem už neříkám, že to bude dobré

Značka CE by neměla chybět také na respirátorech. Zde vyjadřuje shodu výrobku s požadavky normy EN 149+A1. Na rozdíl od zdravotnických ústenek slouží respirátory k ochraně dýchacích cest nositele, proto jsou konstruovány pro zachytávání prachových a aerosolových částic. Filtrační účinnost respirátoru závisí na deklarované třídě: respirátory FFP1 dokážou zachytit 80 % zkušebního aerosolu o velikosti částic 0,6 µm, třída FFP2 zadrží 94 % a nejdokonaleji filtruje třída FFP3 (99 %).

„Často se na dovezených respirátorech můžete setkat i s označením KN95. Značka KN95 je v asijských zemích obvyklé zatřídění podle čínské normy GB 2626-2006 a filtrační účinností přibližně odpovídá hodnotě FFP2 dle normy EN149. Hodnotě FFP3 pak odpovídá označení KN99,“ vysvětlila Eduarda Hekšová.

Důležitá značka CE

Pokud ochranné pomůcky značku CE nenesou, jde o necertifikované výrobky. Ty žádnou konkrétní úroveň ochrany negarantují, proto by neměly být používány ve zdravotnictví ani jako pracovní ochranná pomůcka. Do této skupiny patří například jednorázové ústenky, které se v asijských městech nosí jako ochrana před smogem. Na obalech bývají často označeny jako „Civil Mask“. U čínských výrobků můžete často najít také originální čínsko-anglický kontrolní lístek, na kterém jsou ústenky proti smogu označeny větou „Not for medical use“.

Před nákupem ochranných pomůcek je podle dTestu potřeba zvážit, co od roušky nebo respirátoru očekáváte:

  • Pokud chcete chránit sebe a okolí v rizikovém prostředí, pak budou vhodné respirátory tříd FFP2, FFP3 nebo KN95, KN99. Podle krizového opatření vlády je třeba respirátory s označením FFP2 či KN95 používat v hromadné dopravě a na nástupištích, v obchodech či zdravotnických zařízeních.
  • Pokud potřebujete chránit sebe a své okolí v běžném prostředí, pak budou vhodné lékařské roušky nebo respirátory tříd FFP1, případně FFP2. Minimálně roušku je nutné používat ve všech stavbách mimo bydliště a v zastavěných částech obcí a měst.

Respirátory mají označení FFP1, FFP2 nebo FFP3. To udává stupeň ochrany (čím vyšší číslo, tím lepší ochrana).
PŘEHLEDNĚ: Respirátor versus rouška. Jaký je v nich rozdíl a jak neudělat chybu

Všechny ochranné pomůcky by měly mít návod k použití. Z něj by mimo jiné mělo vyplynout, zda jde o pomůcku pro opakované, nebo jednorázové použití. Jednorázové výrobky v názvu obvykle obsahují slovo „Disposable“ a také piktogram přeškrtnuté dvojky. U respirátorů je opakovatelné použití vyznačeno písmenem R uvedeným u čísla normy. Jednorázové respirátory jsou na stejném místě označeny písmeny NR.

Spotřebitelé by také měli mít na paměti, že pokud mají při nákupu přes e-shop jakékoliv pochybnosti, mají možnost odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. „Toto právo lze využít i před samotným dodáním zboží,“ uzavřela Eduarda Hekšová.