Za rodiče, který je na mateřské dovolené, platí zdravotní pojištění stát. Pojištění zaplatí osobě, která nemá výdělek ze zaměstnání nebo podnikání a současně celodenně pečuje minimálně o jedno dítě ve věku do 7 let, nebo 2 děti do věku 15 let.

Podmínkou je celodenní řádná péče

„Důležité je přitom splnit také podmínku celodenní a řádné péče. To v praxi znamená, že pokud se staráte o předškoláka, nesmí doba, kterou tráví v jeslích, mateřské školce nebo obdobném zařízení, překročit 4 hodiny denně. Jestliže dítě začne chodit do školy, musíte zapomenout také na školní družinu. Mimo „vaši péči" může být jen po dobu školního vyučování," vysvětluje ředitelka HR a vzdělávání společnosti Partners Gabriela Beránková Kudrnová.

Povinností každého takto zaměstnaného rodiče je o tom informovat svou zdravotní pojišťovnu nejpozději osm dní od nástupu do výkonu jeho rodičovského „zaměstnání". Zůstat v domácnosti samozřejmě jde, i když děti dosáhnou věku, který zákon v případě rodičovské dovolené nezohledňuje, z pohledu zdravotního pojištění se ale takový rodič stává jen osobou bez zdanitelných příjmů, která má povinnost zdravotní pojištění platit.

„Měsíční záloha pro osobu bez zdanitelných příjmů činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Tím je pro osoby bez zdanitelných příjmů minimální mzda ve výši 9 900 korun. V letošním roce tedy bez zdanitelných příjmů měsíčně na zdravotní pojištění zaplatíte 1 337 korun," dodává Gabriela Beránková Kudrnová.

Jak nepřijít o důchod

Upozorňuje na to, že jednou z možností, jak si finančně přilepšit, mohou být sociální dávky. Jednou z nich je přídavek na dítě. Ne každá rodina na ně však dosáhne. Určitou výhodou rodiče na rodičovské dovolené je, že nemusí platit sociální pojištění. Problém je v tom, že délka hrazení sociální pojištění určuje výši důchodu, přičemž platí, že nutnou podmínkou pro získání starobní penze je účast v důchodovém systému (platba sociálního pojištění) minimálně v délce 35 let.

„Kdo nechce o důchod přijít, může si pojistné platit sám – účastnit se dobrovolného důchodového pojištění. Jako žena v domácnosti si ho můžete platit po dobu maximálně patnácti let. Doplatit zpětně si pak můžete pouze jeden rok před podáním přihlášky," upřesňuje Gabriela Beránková Kudrnová.

Přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění v praxi znamená, platit každý měsíc alespoň minimální zálohu, která činí 28 % ze čtvrtiny průměrné mzdy. To je aktuálně 1 891 korun měsíčně.

I na mateřské můžete pracovat

To, že je někdo na rodičovské dovolené, však neznamená, že nemůže mít výdělek. V případě, že za rodiče stát platí zdravotní pojištění, ale existují určitá omezení. V případě, že rodič na rodičovské dovolené pracuje na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti není z pohledu zdravotní pojišťovny, tedy i státu, zaměstnanou osobou pouze tehdy, když jeho měsíční výdělek nepřekročí deset tisíc korun měsíčně.

„V opačném případě musíte z výdělku odvést zálohy nejen na zdravotní, ale i sociální pojištění. Dohodu o provedení práce můžete přitom během roku uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, pro každého z nich můžete ale odpracovat maximálně 300 hodin. Desetitisícová hranice platí pro výdělek od každého zaměstnavatele zvlášť," upřesňuje Gabriela Beránková Kudrnová.

Jiná situace nastane, pokud má rodič více dohod o provedení práce s jedním zaměstnavatelem. V takovém případě platí limit deset tisíc pro součet měsíčních příjmů. U dohody o pracovní činnosti je hranice výdělku ještě nižší – dva a půl tisíce korun. Na dohodu o pracovní činnosti můžete přitom pro jednoho zaměstnavatele pracovat v průměru pouze dvacet hodin týdně a i tady se, pokud máte u jednoho zaměstnavatele dohod o pracovní činnosti víc, měsíční příjmy sčítají.