1. Tip: Ověřte si, co ustojíte

Co vlastně znamená výraz investiční riziko? Vyjadřuje nebezpečí, že nedosáhnete očekávaných výsledků. Příčiny mohou být subjektivní – neznalost, neodbornost, ale také objektivní – živelní katastrofa, politická situace, teroristický útok apod. Každá taková událost může rozkolísat trhy a když zrovna v té situaci svou investici prodáte, můžete se dostat do ztráty. Proto nejprve vyhodnoťte svůj postoj k riziku – jaké kolísání trhů jako investor ještě ustojíte a nezpanikaříte. Základním nástrojem pro vyhodnocení zkušeností a postojů k riziku je investiční dotazník. Ten se ptá například na to, jak byste reagovali, kdyby na trhu došlo k poklesu.


2. Tip: Vyzkoušejte víc možností

Typickým nástrojem pro opatrného investora jsou podílové fondy peněžního trhu, které nakupují státní pokladniční poukázky nebo dluhopisy se splatností do jednoho roku. Obvykle je jejich výnos o něco vyšší než úroky na spořicích účtech, v současné situace ale toto porovnání pokulhává. Pro investice do tří let, případně jako železná rezerva, jsou tak vhodnější právě spořicí účty.

Ke konzervativním možnostem zhodnocení peněz patří i nemovitostní fondy, kde se investor podílí na zisku z nájmu a na růstu cen nemovitostí, které fond má v portfoliu. Tyto fondy jsou ale nebezpečné v okamžiku, kdy se vytvoří realitní bublina, tedy ceny nemovitostí jsou „přefouknuté“. Např. v době americké hypoteční krize vlivem přecenění nemovitostí došlo u nemovitostních fondů k značnému poklesu.

Dalším typem konzervativní investice jsou dluhopisové fondy zaměřené na státní dluhopisy vyspělých zemí – i u nich však dnes platí, že mají takřka nulový potenciál výnosu. Navíc, s očekáváním růstu úrokových sazeb lze dokonce očekávat pokles cen takovýchto podílových listů.

Výnosy u konzervativních fondů bývají mezi 2 a 5 procenty, dnes je to ale jen 0 až 4 procenta. Vhodnou alternativou tak může být stavební spoření, pokud se smíříte s tím, že na peníze šest let nesáhnete.

3. Tip: Smiřte se s „pažravou“ inflací

Evidentním plusem konzervativního investování je nižší kolísavost hodnoty investice, která velmi pravděpodobně během jen pár měsíců nepoklesne o 60 procent své hodnoty, jak tomu může být u akciové investice. Platí ale, že čím menší riziko podstoupíte, s tím nižším můžete počítat výnosem. Proto se smiřte s tím, že si takto sotva vyděláte na to, co vám ukousne růst spotřebitelských cen neboli inflace. V lepším případě výnos inflaci o něco málo překoná.

4. Tip: Na garantované produkty moc nesázejte

Existují tzv. zajištěné fondy nebo strukturované dluhopisy, které „garantují návratnost investice“. Stále je tu ale přítomné kreditní riziko, tedy riziko, že zkrachuje ten, kdo dluhopis vydává (typicky banka). Konstrukce takového produktu je dnes kvůli nízkým sazbám a nízkým výnosům kvalitních dluhopisů velmi obtížná.

5. Tip: Nechte peníze pracovat

Pokud jde o dobu, která je pro tento typ investování vhodná, je to rok až pět let.

6. Tip: Počítejte s poplatky

Vstupní poplatek činí u konzervativních podílových fondů 0 až 2,5 procenta z investované částky. Pak jsou s fondy spojené další náklady – např. správcovský poplatek, typicky do 1 procenta ročně, o něj je ale vám prezentovaný výnos už očištěný.

7. Tip: Nebojte se jednorázových investic

Ačkoli obecně je vždy bezpečnější pravidelná investice (dá se nastavit už od 500 Kč měsíčně), u konzervativní investice nemá takto dosažené průměrování cen takový efekt jako u dynamičtějších investic. Proto lze investovat i jednorázově bez obavy, že se zrovna trefíte do „špatné“ fáze na finančním trhu.

8. Tip: Pokud si nejste jistí, poraďte se s odborníkem

Kvalitní investiční poradce vám na míru sestaví tzv. portfolio (tedy jakýsi soubor různých investičních příležitostí). Určí nejen správný poměr akciové části vůči dluhopisové, ale i rozložení investice podle regionů, vyspělosti apod. Díky moderní teorii portfolia, ze které investiční analytici vycházejí, je možné dostatečně rizika diverzifikovat, tedy rozdělit a nesázet vše na jednu kartu.

Článek byl připraven ve spolupráci se společností Partners.