Jak na boj se suchem? Pomůže technika i rozmanitost plodin

Sucho v ČR - Ilustrační foto.

Sucho v ČR - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Galerie Dalších 27 fotografií v galerii   >

Odrůdová a plodinová rozmanitost, nákup vhodné techniky, moderní postupy při zpracování půdy nebo budování soustav vodních nádrží může podle expertů pomoci v boji se suchem. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy Státního pozemkového úřadu, v jehož sídle se ve středu sešli zástupci devíti institucí zabývajících se suchem a nedostatkem vody. Ministerstvo zemědělství (MZe) ČTK napsalo, že na sucho reaguje mnoha opatřeními, která posilují vodní zdroje a zadržení vody v krajině. Podle expertů je zemědělským suchem nyní postiženo 92 procent území Česka.

Kromě odrůdové rozmanitosti by měly podle expertů být podporovány pěstební systémy včetně vhodné techniky. Experti dále navrhují podporu zavádění moderních postupů při zpracování půdy, například bezorebné obdělávání půdy s meziplodinami, které povedou ke zlepšení půdní struktury, omezení eroze a zvýšení zadržovací schopnosti půdy. Zásadní je podle nich také podporovat budování soustav vodních nádrží se zásobní, protierozní a protipovodňovou funkcí a posilovat vodní zdroje a jejich ochranu zejména v místech s napjatou vodní bilancí.

Přenesená ropucha obecná před vypuštěním.
Sucho ovlivnilo také milostné hrátky obojživelníků

V ohrožených místech je podle zástupců institucí, mezi které patří například Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, Český hydrometeorologický ústav nebo Mendelova univerzita v Brně, nutné soustředit se na lepší využívání vodních zdrojů. Experti také apelují na zvýšení úrovně právní ochrany vodních zdrojů.

Dotace z ministerstva

"Samozřejmě jsou zcela zásadní i opatření v krajině, jako je podpora realizací pozemkových úprav či obnova a budování efektivních závlah. Je třeba je však zavádět systémově po posouzení důsledků opatření na celé povodí a s ohledem na měnící se klimatické podmínky," uvedl profesor Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Aby se podobné postupy začaly co nejrychleji realizovat, navrhují experti využívat podpůrná opatření, například zrychlené odpisy či krytí úroků ze splátek.

Například proces zajištění ústavní ochrany vody už ministerstvo zemědělství zahájilo. Navrhlo také novelu vodního zákona, z iniciativy resortu pak podle mluvčího Vojtěcha Bílého vzešel i návrh na úpravu vodního a stavebního zákona, který umožňuje zjednodušený proces při povolování stavby menších vodních děl.

"MZe poskytuje řadu dotací na omezení následků sucha a nedostatku vody a zvýšení odolnosti půdy. Od roku 2015 do nich ministerstvo investovalo 29 miliard korun. Programy jsou ve třech šestiletých etapách plánovány do roku 2033. Podporují například obnovu a výstavu rybníků a vodních nádrží, vodovody a kanalizace, nové přehradní nádrže, povodňovou ochranu, závlahy pro chmelnice či vinice a další," uvedl Bílý.

K omezení dopadů sucha podle něj přispívají také pozemkové úpravy financované z Programu rozvoje venkova, pro období let 2014 až 2020 je vyčleněno 3,2 miliardy korun. Pro zadržení vody jsou podle resortu důležité krajinné prvky, jako jsou remízky nebo biopásy. MZe také připravuje nový dotační titul Agroforestry, z něhož podpoří výsadbu stromů na zemědělské půdě.

Zelený čtvrtek značně potrápil středočeské hasiče.
Výstraha před požáry bude platit do soboty. Pak se ochladí a zaprší

Vybrali jsme pro vás

Zprávy odjinud