Odběr elektřiny nebo plynu se váže vždy ke konkrétnímu odběrnému místu. Při stěhování si tedy elektroměr nebo plynoměr nelze odmontovat a vzít s se- bou. Při opuštění starého bytu či domu byste tudíž měli začít ukončením dodávek elektřiny a plynu. Vyvarujete se tak překvapení v podobě faktury za energii, kterou už spotřebovává někdo jiný.

Co budete potřebovat?

Jestliže chcete v odběru od dosavadního dodavatele pokračovat i na nové adrese, pak stačí jen sepsat novou smlouvu. V případě, že se stěhujete do novostavby nebo přepis zařizujete při změně vlastníka – třeba v rámci dědictví – odhláška rovněž není potřeba, je třeba se jenom k odběru přihlásit.

Konkrétní způsob přepisu i seznam potřebných dokumentů se u jednotlivých dodavatelů může lišit. Obvykle však platí podobný základ: kromě dokumentů souvisejících se změnou zákazník předkládá také doklad o vlastnictví nebo vztahu k odběrnému místu. To může být kupní či nájemní smlouva, případně kopie úmrtního listu či doklad o dědictví. Někdy stačí jen čestné prohlášení.

„Zákazníkům doporučujeme, aby nás pro vyřízení přepisu kontaktovali na naší bezplatné zákaznické lince. Vše spolu projdeme a vyplníme. Poté dokumenty zašleme elektronickou či klasickou poštou ke kontrole a podpisu. Přijetí kompletních podkladů pak novému odběrateli potvrdíme formou SMS nebo e-mailu a následně uskutečníme přepis samotný,“ uvádí Robert Šíma, ředitel zákaznické péče ve společnosti Bohemia Energy.

Postupujte ve shodě

Nedílnou součástí přepisu by měl být i samoodečet údajů z měřicích přístrojů, které dá oběma stranám (původnímu a novému odběrateli) jasnou odpověď na to, odkdy jde spotřeba již na vrub nového odběratele. „Aby naši zákazníci nic důležitého neopomněli, formulář předávacího protokolu si mohou stáhnout z webových stránek. Mimo jiné se v něm uvádí i nová adresa pro zaslání konečného vyúčtování,“ říká Robert Šíma.

Při stěhování je spolupráce obou stran důležitá i z dalšího důvodu. Vyhnou se totiž situaci, kdy odběratel „na odchodu“ smlouvu k určitému datu už ukončil a nový odběratel se k dodávkám přihlásil třeba až později. Tím by totiž na odběrném místě hrozila demontáž měřidla.

V případě, že nový odběratel nechce odebírat energie od stávajícího dodavatele, je třeba smlouvu vypovědět. Záleží pak na konkrétním dodavateli, za jakých podmínek výpověď uzná. „Ve společnosti Bohemia Energy vycházíme zákazníkům vstříc a při ukončení smlouvy kvůli stěhování sankce neukládáme,“ uvádí Robert Šíma.

Pokud jste ten, na koho se odběr přepisuje, nemusíte nutně zůstat u původního dodavatele. Vždyť proč také, pokud byste jinde mohli platit méně. Tak lze ušetřit i tisíce korun ročně.