„Tzv. šmejdům v energetice je třeba se důsledně bránit a lidem pomáhat v tom, aby věděli, jaká jsou jejich práva a na co si mají dát pozor. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí (ČOI) a Energetickým regulačním úřadem před časem zahájilo osvětu v dané oblasti,“ říká ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Představení divadla Facka pro starší lidi v areálu dopravního hřiště policie. Mělo informovat a varovat spotřebitele před falešnými a podvodnými nákupy.
Šmejdi v podomním prodeji energií. Jak se jim bránit?

Ministerstvo se nyní podle Novákové zabývá právní úpravou smluv uzavíraných po telefonu tak, aby byly uzavřeny až v okamžiku, kdy získají písemnou podobu, kterou spotřebitel podepíše. „Je důležité, aby spotřebitel věděl, s čím souhlasí, a nebyl klamán,“ dodává.

„Sepsali jsme několik nejdůležitějších postřehů, jimiž by se měl řídit každý spotřebitel, který přijde do styku se zprostředkovatelem či obchodníkem s energiemi. I když našich rad je deset, ta nejdůležitější a nejzásadnější zní: nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud vás někdo osloví po telefonu, doporučujeme veškeré nabídky odmítnout a nechat si návrh smlouvy zaslat písemně. Vyvarujete se tak do budoucna mnohým problémům,“ zdůraznil Vladimír Outrata, předseda Rady ERÚ.

Snímek o šmejdech z představení pro seniory v podání brněnského divadla Facka.
Pozor! Šmejdi mají nový trik. Podomní obchodníci lákají na hlídání cen

Cílem desatera je podle něj varovat veřejnos a přispět ke zvýšení obecného povědomí o praktikách, k nimž se obchodníci i zprostředkovatelé uchylují. Vydání desatera je prvním praktickým výsledkem koordinovaného postupu ČOI, ERÚ a MPO proti nekalostem obchodníků a zprostředkovatelů v energetice. I kvůli zvyšující se agresi šmejdů a jejich neetickým praktikám chystá MPO ve spolupráci s ČOI a ERÚ změny legislativy posilující práva spotřebitelů.

Desatero obrany před šmejdy v energetice

Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ.

Ilustrační foto
Domovník chytající šmejdy v Ostravě-Hrabůvce: Chtělo by to rychlejší strážníky

Vždy se ptejte, zda se bavíte se přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.

Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.

Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.

Mezi oblíbené praktiky šmejdů patří podomní prodej.
„Šmejdi“ mají nové praktiky. K lidem se vnutí přes telefon

Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů. Během telefonického hovoru se k ničemu se nezavazujte.

Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“. Známým příkladem zneužití „dárků“ jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky“, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.

Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).

Ilustrační snímek. Nepodepisujte smlouvy "šmejdům".
Šmejdi si našli nové taktiky. Třeba inzeráty

Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.

Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce. Pokud nevíte, kdo je kdo, nevadí. Obraťte se na jeden z úřadů, podnět si předají

Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Ilustrační foto
Klasických předváděček ubývá, „šmejdi“ mění svou taktiku