Demografické předpovědi naznačují, že v budoucnu poroste počet důchodců, tedy příjemců dávek, zatímco počet ekonomicky činných obyvatel klesne i v kombinaci s prodlužující se délkou života. Nečekejte proto, až se o vás postará stát, ale buďte aktivní už nyní.

Chybějící informace

Pravda je, že o penzijní problematice mnoho lidí nemá dostatečné informace. Neorientují se v ní a o okolnostech soukromého spoření na důchod zatím mnoho nevědí.

Podle informací penzijních společností je zájem lidí o druhý pilíř velmi malý. Za necelých pět měsíců do něj vstoupilo jen několik desetitisíců lidí.

A co je hlavním důvodem malého zájmu veřejnosti? Podle publicistky Markéty Šichtařové je to zejména fakt, že spoření v druhém pilíři je mimořádně rizikové: „Kombinuje nízké výnosy, nemožnost vystoupení a velké politické riziko, spočívající ve vybrakování fondů, jako tomu bylo například v Maďarsku a Řecku (mluvilo se o tom ale i na Kypru)."

Základní princip druhého pilíře spočívá v tom, že účastníci odvádějí na sociální pojištění místo 28 procent pouze 25 procent hrubé mzdy a ona tři procenta rozdílu platí místo do státní pokladny na vlastní účet v penzijní společnosti. K tomu si však účastník musí připlatit dvě procenta ze mzdy navíc. Čili u měsíčního platu 25 000 korun bude účastník platit ze svého 500 korun.

„Z tohoto pilíře navíc nelze vystoupit, ani do něj není možné platit jinak, než stanovuje zákon. Účastník spoření nemůže s penězi disponovat, z uložených peněz si nemůže vybrat ani část. Neexistují žádné garance za vklady, natož na zhodnocení peněz. Čerpání důchodu se váže k nároku na starobní důchod, což mohou zákonodárci v průběhu let pochopitelně změnit," uvedl k tomu Jiří Klaban, člen představenstva společnosti Kapitol.

Pojišťovna Kooperativa představila výzkum, který ukazuje, co vlastně lidé požadují od spoření na penzi. Nejdůležitějším aspektem je požadavek záruky, že účastníkům spoření se vklady vrátí zhodnocené. Záruku zhodnocení a návratnost vkladů požaduje 85 procent dotázaných osob.

Od tohoto druhu spoření lidé očekávají i velkou pružnost, to znamená, že si přejí, aby s vlastními penězi mohli disponovat. Uvítali by možnost vybírat z naspořených prostředků už v průběhu spoření.

„Ze zmíněného výzkumu jsme načerpali inspiraci a zájemcům jsme na míru připravili nový produkt s názvem Penze s garancí, který na rozdíl od jiných zaručuje zhodnocení vložených prostředků ve výši technické úrokové míry 2,4 procenta ročně. Připisujeme také podíl na zisku, takže například za poslední čtyři roky klienti u nás získali každým rokem nejméně čtyřprocentní výnos," vyjmenovává výhody produktu Jiří Klaban. Na rozdíl od druhého pilíře je v tomto případě velikou výhodou flexibilita, díky níž se dá měnit výše pojistného.

Je také možné vybírat si peníze v průběhu spoření, nebo dokonce platby přerušit. Peníze lze vyplatit i jednorázově, případně majitel účtu zažádá o vyplácení pravidelného důchodu.

Pružnost především

Člověk si sám určí věk, kdy má být zahájena výplata penze, a to bez ohledu na to, kdy mu vznikne nárok na starobní důchod. Sjedná si pravidelnou platbu pojistného, kterou může kdykoliv v průběhu pojistné doby zvýšit či snížit. Stejně tak může bez problému poukázat i mimořádnou platbu, nebo naopak část peněz na účtu vybere předčasně.

O způsobu čerpání z pojištění opět rozhoduje majitel vkladu. V případě postupného vyplácení renty je to on, který stanovuje délku příslušné doby. Penze tedy není doživotní, ale trvá jen po dohodnutou dobu.

Pro případ, že se důchodce nedožije stanovené lhůty, je penze doplacena osobám, které předem určil on sám. V případě, že by došlo k úmrtí v průběhu spoření, je celá hodnota investice rovněž vyplacena určeným osobám.

„Výhodou je, že na rozdíl od jiných produktů není Penze s garancí závislá na náladě politiků. Ti totiž ještě před samotným startem penzijní reformy avizovali, že ji v budoucnu změní. Tento produkt tedy není odkázaný na milost a nemilost státu," konstatuje Jiří Klaban.

PETR KOUTNÝ