Prvním krokem při vyřizování podpory je přihlášení se do evidence uchazečů o zaměstnání. Do něj se lze přihlásit až po ukončení pracovního poměru. Jako zájemce o zaměstnání se avšak na pracovním úřadě lze přihlásit kdykoli. Tedy už v momentě, kdy člověk ví, že bude hledat novou práci.

„Na pracovním úřadě je nutné se registrovat včas. Když se dostavíte do tří pracovních dnů po ukončení předchozího zaměstnání, budete do evidence zařazení už ode dne následujícího po konci zaměstnání a od té chvíle vám také může být přiznána podpora. Když o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání požádáte později, budete zařazeni teprve dnem, kdy jste podali žádost," vysvětluje ředitelka HR a vzdělávání společnosti Partners Gabriela Beránková Kudrnová.

Registrace je třeba i kvůli zdravotnímu pojištění a důchodu

Včasná registrace je nutná i kvůli zdravotnímu pojištění, které musejí odvádět i osoby bez zdanitelných příjmů. Normálně ho platí zaměstnavatel, je-li ale člověk bez práce, buď ho musí platit sám, anebo ho nechat prostřednictvím zaevidování na úřadu práce zaplatit stát.

Evidence na úřadu práce má však své opodstatnění i z hlediska takzvané náhradní doby důchodového pojištění, která se započítává do potřebných let pojištění na státní penzi. V případě dlouhodobé nezaměstnanosti však platí určitá omezení.

„Měsíce na úřadu práce stát do doby náhradní doby důchodového pojištění započítává v rozsahu nejvýše tří let po uplynutí nároku na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Tato doba se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na penzi. Doba, po kterou vám podpora nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítá nejvýše v rozsahu jednoho roku," vysvětluje Gabriela Beránková Kudrnová.

Na co si dát pozor po mateřské dovolené

„Spolupráci" s úřadem práce by zejména neměly podceňovat ženy, které se po mateřské dovolené vrátí do zaměstnání, ale přesto v něm příliš dlouho nevydrží. Ať už je to kvůli tomu, že v jejich zaměstnání se změnily podmínky, anebo proto, že mají jiné představy o svém uplatnění. Kdo totiž byl před posledním zaměstnáním na rodičovské a nepřihlásil se úřadu práce do tří dnů od skončení pracovního poměru, jako poslední zaměstnání se započítá péče o dítě do čtyř let.

„Když se tedy přihlásíte do tří dnů, evidence na úřadu práce přímo naváže na zaměstnání a podpora se vypočítá z vaší průměrné mzdy. U lidí, kteří třídenní lhůtu propásnou, se bere za to, že dobu bezprostředně před zařazením do evidence strávili opět péčí o dítě, tedy náhradní dobou zaměstnání. Podpora se pak počítá z průměrné mzdy a dosahuje přibližně tří tisíc korun měsíčně," podotýká Gabriela Beránková Kudrnová

Při sjednání podpory v nezaměstnanosti je nutné na úřadu práce v místě svého trvalého bydliště osobně podat žádost o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti.