Společnost AVG vznikla v Brně. Proč myslíte, že se tak masivně rozšířila do celého světa? V čem se odlišila a odlišuje od jiných?

K tomu přispěla celá řada faktorů, ať už je to fakt, že AVG byla jedna z prvních společností, které reagovaly na nově vzniklé hrozby spojené s masivním rozšířením počítačů, nebo úspěšné realizování freemium modelu (základní produkt zadarmo, platí se prémiové produkty – pozn. red.) jako velmi efektivního distribučního nástroje. Velkým přínosem byl vstup investorů do společnosti, který pomohl rozšíření na další trhy, a je nutné zmínit velmi úspěšnou akviziční strategii a rozšiřování produktového portfolia AVG. Ale dle mého názoru klíčová je a bude kvalita našich produktů, která přesvědčuje naše současné i budoucí zákazníky o tom, že AVG je správná volba.

V Brně je široká základna technicky založených vysokoškolských studentů. Co pro vás znamenají?
Situace, kdy máte v Brně řadu technických fakult, 
z nichž vychází velmi vzdělaní absolventi, kteří mnohdy už získávají pracovní zkušenosti v průběhu studia, je ideální pro každou technologickou firmu. Pro AVG je tato základna hlavně jistota. Jistota, že lze najít na trhu zkušené a schopné zaměstnance a že do budoucna je Brno dobrým místem pro AVG.

Je Brno vhodné město pro společnosti jako AVG? V čem?
O kvalitě lokality svědčí 
i řada IT firem, které mají 
v Brně svou základnu. A právě fakt, že v Brně je celá řada firem a další IT společnosti zde také vznikají, přispívá 
k vysoce konkurenčnímu prostředí i mezi zaměstnanci. Ti se musí dále vzdělávat, být inovativní, což zase posouvá IT firmy a vytváří pozitivní zpětnou vazbu, ze které AVG jednoznačně profituje. Samozřejmě také platí, že Brno je dobré místo k životu s dobrou přístupností, kvalitní infrastrukturou a že lidé pracující pro firmy zde chtějí zůstat.

Začali jste s antivirovým programem v klasických pevných počítačích. Doba ovšem pokročila. Které „online" hrozby musíte brát v potaz a kterými se zabýváte?
Od doby, kdy AVG začínala, se svět zásadně změnil. Je mnohem více zařízení, která mohou být napadena, díky miniaturizaci jsou mobilní 
a také kvůli internetu jsou daleko lépe dosažitelná a napadnutelná. Hrozby jsou dnes také mnohem propracovanější, v minulosti jejich cílem bylo poškodit uživatelská data, dnes se nezřídka snaží ukrást naši identitu či zneužít naše data ku prospěchu útočníka.

Stále častější jsou různé hromadné a velmi důvěryhodné maily, při nichž útočník vymámí hesla do počítače nebo k internetovému bankovnictví. Je to největší hrozba pro běžné uživatele?
Pro běžného uživatele obecně je největší hrozbou útok, následkem kterého přijde o nějaké cenné vlastnictví, v tomto případě finance. To znamená ano, phishing, jak se tento typ útoku odborně nazývá, může pro běžného uživatele představovat jednu z nejvážnějších hrozeb.

Jaké útoky na síti jsou nyní nejčastější?
Jakýkoli útok, který vede 
k zisku pro útočníka, většinou se jedná o podvržené 
e-maily nebo infikované webové stránky obsahující škodlivý kód. Ať už to je výše zmíněný phishing, tj. matoucí e-mail, který požaduje po uživateli zadání přístupových informací k internetovému bankovnictví, popřípadě údaje o platebních kartách, nebo tzv. drive-by-download útok, při kterém dojde ke skrytému stažení 
a instalaci škodlivého kódu 
z infikovaného webu a který pak sleduje aktivitu uživatele a zaznamenává opět například hesla.

Velmi často slýchávám od přátel z IT oboru, že je nyní například prostřednictvím online kamer možné nabourat se na dálku i do obýváku uživatele. Je to možné? S kterým nejzajímavějším online útokem jste se setkali?
Je to možné, a to kvůli nedostatečnému zabezpečení daného zařízení a jeho obslužného programu, třeba tím, že použijeme výchozí heslo a podobně. Zajímavým útokem je také tazv. spear-phishing e-mail, který již předpokládá předchozí znalost oběti útočníka, například zájmy, zaměstnání, přátele. Takový útok je téměř k nerozeznání od legitimního 
e-mailu a většinou s sebou nese škodlivý kód ve formě přílohy.

Kolik lidí v AVG v České republice pracuje? Jaké vlastnosti musejí splňovat?
V České republice pracuje v AVG více než 500 lidí, a to 
v Brně a Praze. AVG operuje v oboru, který prochází neustálými změnami. Proto kromě zkušeností a znalostí, které jsou potřeba pro vykonávání dané pozice, očekáváme od našich zaměstnanců inovativní přístup k práci
a iniciativu.

Co vám osobně dává společnost a co máte na starosti? V čem tkví tajemství úspěchu?
V AVG řídím tým projektových a programových manažerů, který organizuje 
a koordinuje práce vedoucí 
k dodání nových produktů, ale řídíme také interní projekty týkající se infrastruktury a podobně. Práce v AVG je velmi pestrá a různorodá 
a neustále člověka nutí posouvat se dál. To je současně také velmi motivující. 
A tajemství úspěchu je velice jednoduché – schopnosti kombinované s tvrdou prací.