„Nezákonné praktiky dělají z našich dálnic nejdražší a zároveň nejméně kvalitní nově budované dálnice v Evropě. Totéž platí i o železničních koridorech. Cílem této aktivity bude i vynucování odpovědnosti za odstranění skrytých vad i u staveb již předaných," uvedl.

Fond by měl financovat nezávislé supervizory. Těm by pak mělo ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic i Správa železniční dopravní cesty v rámci namátkových kontrol zajistit přístup na všechny stavby i ke všem dokumentům. „Když do toho stát nepůjde, tak to nemá smysl," připustil Jančura.

Fond chce Jančura založit v případě, že ministr dopravy Zbyněk Stanjura nezruší všechny soutěže na opravu dálnice D1. Podle Jančury zvolilo Ředitelství silnic a dálnic zbytečně zdlouhavou a nákladnou metodu opravy, když chce kompletně vyměnit betonový povrch vozovky. Zároveň nepřipravilo objízdné trasy a kvůli plánovanému rozšíření vozovky o tři čtvrtě metru, které ale nezvýší počet jízdních pruhů, se bude muset přestavět většina nadjezdů a mostů.

Ministerstvo: Připravovaná modernizace D1 není předražená

Ministerstvo dopravy odmítlo, že by připravovaná modernizace D1 byla předražená. „Byla na ní vypsána standardní výběrová řízení, která snížila cenu proti odhadům o 40 procent," uvedl mluvčí resortu Tomáš Neřold s tím, že se dálnice nachází v katastrofálním stavu a že je nejvyšší čas začít s opravami a nikoliv s diskusemi o technologii stavby.

Jančura navrhuje opravit D1 metodou tzv. fragmentace, kdy se stávající betonový povrch rozbije na menší části a pak se na něj položí asfaltová vrstva. Údajně by se tak ušetřilo deset z plánovaných 22 miliard Kč a dvě třetiny času. Dalších zhruba 900 milionů si vyžádá vybudování objízdných tras na krajských komunikacích. Navrhuje taky rozšíření vozovky směrem ke středovým svodidlům, aby nebylo nutné přestavovat nadjezdy a mosty.

Takovýto postup je ale podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Davida Čermáka čistokrevná oprava, na kterou by Česko nezískalo dotace z Evropské unie. Ty se totiž vztahují výhradně na rozvoj, nikoliv opravy stávající dopravní sítě. Asfaltová vrstva je navíc nevyhovující kvůli vysokému zatížení, kterému bude povrch dálnice vystavený.